užsukti angliškai

užsukti vertimas 1. twist, twirl; u. kam rankas už nugaros twist smb's arms behind his/her back; u. ūsus twirl/twist one's moustache , turn up one's moustache;2. (pasukti) turn; u. už kampo turn the corner; 3. (užeiti) turn/drop/run in (at smb's house/place); 4. (išjungti) turn off; shut off; u. čiaupą turn off the tap; 5. (sraigtą, veržlę) screw up; 6. (laikrodį) wind up

  • užsukti paimti () collect, pick up, gather up, call for, fetch in, pick

užsukti sinonimai aplankyti, ateiti, atvažiuoti, atvykti, būti, eiti, išjungti, nueiti, trumpai aplankyti, užeiti, užeiti pas

Netoliese užsukti esantys žodžiai
Kiti žodžio užsukti vertimai