help lietuviškai

help vertimas 1. v 1) padėti, pagelbėti; can you help me (to) do it? ar gali man padėti tai atlikti?; 2) vaišinti; vaišintis (tosmth);3) susilaikyti(ko nepadarius); I can't help laughing (goingetc)aš negaliu nesijuokti (nenueiti ir pan.); to help down padėti nulipti; to help in padėti įeiti, įvesti; to help on paduoti apsiaustą, padėti apsivilkti; to help out a) išvaduoti; b) padėti išeiti iš keblios padėties; to help up padėti atsikelti;2. n 1) pagalba; 2) pagalbininkas; to be of great help būti labai naudingam; 3) ateinantis tarnas; 4) vaistas

 • help o.s. (v.) pasiimti, pasivaišinti
 • help for victims (n.) pagalba nukentėjusiesiems
 • help oneself (v.) nieko negalėti su savimi padaryti
 • help oneself () pasiimti, pasivaišinti
 • home help (n.) pagalba namie
 • help out (v.) padėti
 • help desk (n.) pagalba vartotojui
 • help with (v.) padėti, asistuoti
 • be of help (v.) padėti, asistuoti
 • domestic help (n.) namų pagalbininkas, darbininkas, namų pagalbininkas/darbininkas, tarnas
 • Help! (album) Help! (albumas)
 • help (n.) pagalba, padėjimas, asistentas, padėjėjas
 • help (v.) padėti, palengvinti, išdalinti, asistuoti, dalyvauti, prisijungti, nieko negalėti su savimi padaryti
 • help! () gelbėkit!, padėkit!, pagalbos!
 • help () gelbėkit!, padėkit!, pagalbos!, padėjėjas, pagalba
 • be of help (v.) asistuoti, padėti
 • domestic help (n.) darbininkas, namų pagalbininkas, namų pagalbininkas/darbininkas, tarnas
 • help oneself (v.) nieko negalėti su savimi padaryti, pasiimti, pasivaišinti
 • help with (v.) asistuoti, padėti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (activity) the activity of contributing to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose
 • (worker) a person who contributes to the fulfillment of a need or furtherance of an effort or purpose
 • (resource) a resource
 • (helpfulness) a means of serving
 • (support) to give help or assistance; to be of service
 • (body verb) to improve the condition of
 • (facilitate) to be of use
 • (refrain) to abstain from doing; always used with a negative
 • (provide) to help to some food; to help with food or drink
 • (promote) to contribute to the furtherance of Type of: promote
 • (exploit) to take or use
 • (change verb) to change for the better

help sinonimai help!, aid, assist, assistance, assistant, avail, espousal, hand, helper, ministration, relief, service, support, supporter, succor, succour, abet, accommodate with, add to, aid, alleviate, assist, assist in, avail, avoid, befriend, be of help, be of use, contribute, contribute to, contribute towards, cooperate, do a good turn, do a service, do good, facilitate, fix up with, forbear, get, give a hand, give a hand with, go in for, heal, help oneself, help to, help with, improve, join in, lend a hand, lend a hand with, make a contribution to, partake in, participate in, promote, refrain from, relieve, remedy, restore, serve, serve out, share in, stand by, succour, support, take part in, work, work out, aid, assist, be of help, give a hand, give a hand with, help with, lend a hand, lend a hand with

help! sinonimai help

Netoliese help esantys žodžiai