aufbinden lietuviškai

aufbinden vertimas atsisegti, atsegti, besilaikantis, į, po, vartojantis, amžinai, visada, užsi-, už-, atsisakyti, pasiduoti, kapituliuoti, ant, keliaujantis į, į... pusę, link, būtų neblogai, norėti, jaustis kaip, būti linkusiam, ketinti, labai norėti, paskui, po to, kai, aukštai, aukštyn, aukštas, užgrobti, pagauti, paimti į nelaisvę, surasti, paskirti, skirti, imtis, pradėti, pašvęsti, užsiimti, aprišti, surišti, rišti, pririšti, įrišti, suveržti, užsiėmęs, pakeliui, greitai, iš karto, įvykstantis tuoj pat, kaip kulka, momentalus, nedelsiamas, nedelsiant, skubiai, skubus, spėriai, tą pačią sekundę, tučtuojau, tuojau, tuojau pat, tuoj pat, vienu ypu, vietoje, namie, namo, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti, mulkinti ką, šaipytis iš, išjuokti, juoktis, pasijuokti iš, šaipytis, būti ant kojų, iš pirmo žvilgsnio, matyt, neva, tariamai, čia pat, iš sykio, tik žvilgtelėjęs, vienu žvilgtelėjimu, atskleisti, išnarplioti, išspręsti, spręsti, suprasti, suvokti, apkrauti, apsunkinti, įsisiūlyti, įsiūlyti, primesti, patarnauti, patiekti, atvirkščiai, priešingai, bastytis, dykinėti, besislapstantis, į koją, ne į koją, pabėgęs, turintis/neturintis šansų gauti/laimėti, atsargus, budintis, budrus, laukiantis, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, stumti laiką, galiausiai, nepakankamai įvertinti, pakrypti, kupinas naujų idėjų, be niekieno pagalbos, laisvas, laisvėje, sučiupti nusikaltimo vietoje, dėl, remiantis, ant seklumos, užplaukti ant seklumos, menka viltis, atsitiktinai, bet kaip, kaip papuola, nesirenkant, pusiaukelėje, pusiaukelės, viduryje, nuolatos, pastoviai, kaip nors, kokiu nors būdu, bet kuriuo atveju, neabejotinai, prašom, tikrai, žinoma, į kieno nors sveikatą, išgerti už ką, išgerti už ką/į kieno nors sveikatą, jokiu būdu, ne, visiškai ne, kreditan, skolon, prigauti, turėti, valdyti, ilgalaikis, prislėgtas, saugoti, išbandymui, patikrinimui, išskrendantis, skrendant, užsikrauti ant pečių, priimti, iš visų jėgų, įrašinėti, įrašyti, įrašyti į juostą, užregistruoti, apsisukimų skaičių, pabėgti, pagal pageidavimą, paprašius, pareikalavus, sudie, viso gero, iki, ate!, geisti, siekti, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams

 • anbinden (v.) aprišti, surišti, įrišti, suveržti, pririšti
 • sich binden an (v.) pažadėti
 • Auswirkung auf die Umwelt (n.) poveikis aplinkai
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Anspruch auf rechtliches Gehör (n.) teisė kreiptis į teismą
 • Finanzinstitute, die auf Mikrokredite spezialisiert sind (n.) mikrofinansai
 • einen Bären aufbinden () klaidinti, apgauti, išvilioti, sugundyti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, apsukti, apmulkinti, sugluminti, prigauti, apmauti, suvedžioti, iškrėsti
 • Beförderung auf dem Luftweg (n.) oro transportas
 • Beförderung auf dem Seeweg (n.) jūrų transportas
 • EG-Nichtigkeitsklage (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • Recht auf Gesundheit (n.) teisė į sveikatos priežiūrą
 • Recht auf Kultur (n.) teisė turėti savo kultūrą
 • Recht auf Selbstbestimmung (n.) apsisprendimo teisė
 • Recht auf wirtschaftliche Entfaltung (n.) teisė į vystymąsi
 • Pfanderhebung auf umweltbelastende Produkte (n.) užstatas už taršų gaminį
 • Recht auf Bildung (n.) teisė į mokslą
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] () teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1] (n.) teisė į fizinę sveikatą [V4.1]
 • Recht auf Arbeit (n.) teisė į darbą
 • Recht auf Arbeit Teisė į darbą
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] teisė į būstą [V4.1]
 • Recht auf eine Wohnung [V4.1] (n.) teisė į būstą [V4.1]
 • Sozialversicherung auf Gegenseitigkeit (n.) socialinė savitarpio pagalba
 • Selbstkontrolle auf freiwilliger Basis (n.) savireguliavimas
 • Umstellung auf Gartenbau (n.) perėjimas prie sodininkystės
 • Verbraucherabgabe auf Fette (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • Umstellung von Milch- auf Fleischerzeugung (n.) perėjimas prie mėsinės galvijininkystės

binden sinonimai anbinden, anschnüren, bereifen, fesseln, festbinden, festlegen, festnageln, festschreiben, festzurren, knebeln, konnektieren, sich vereinigen, sich zusammenballen, verbinden, zäumen, zusammenkommen, zusammentreffen, zusammentreten, sich föderieren  , sich scharen  , sich vereinen  , abbinden, abhängig machen, anbinden, andicken, anketten, anknöpfen, anknoten, anknüpfen, befassen mit, befestigen, broschieren, dicken, einbinden, eindicken, einlassen, engagieren, fesseln, festbinden, festknoten, festlegen, festnageln, festschnüren, flechten, heften, hineinknien, hingeben, in Fesseln schlagen, Ketten anlegen, kitten, knöpfen, knoten, knüpfen, legieren, leimen, lumbecken, sämig machen, schlingen, schnüren, schürzen, sich befassen mit, umklammern, unterjochen, verknoten, verknüpfen, verpflichten, verschreiben, versklaven, weihen, wickeln, winden, zusammenbinden, zusammenflechten, zusammenknoten, zusammenknüpfen, zusammenschnüren, zuschnüren, Fesseln anlegen  , überlassen  , widmen  

aufbinden sinonimai abknöpfen, äffen, anführen, anschmieren, aufknöpfen, aufknoten, aufknüpfen, auflösen, aufmachen, aufschlingen, aufschnüren, aufstecken, einreden, entknoten, foppen, hochbinden, hochstecken, lösen, losknöpfen, losmachen, narren, nasführen, öffnen, täuschen

auf sinonimai ...-wärts, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, belieben, bestimmt, fühlen wie, gelüsten, in Richtung, Lust haben auf/zu, Lust haben zu, sein, sich fühlen wie, sich sehnen, sich vorstellen, unterwegs nach, vorstellen, wollen, wünschen, zu, gierig sein nach  , Lust haben auf  , nach  , endlos, ewig, für immer, immerfort, immerwährend, unaufhörlich, unsterblich, zeitlos, geöffnet, offen, als Folge, ansteigend, aufgeschlossen, aufgesperrt, aufgezehrt, aufwärts, bei, bergan, bergwärts, empor, flussaufwärts, folgende, geöffnet, herauf, hinter, hoch, in die Höhe, leer, los, lose, mit, munter, nach, nachoben, nach oben, oben, ober., ober..., offen, offenstehend, offen stehend, stromaufwärts, unverschlossen, verkaufsoffen, vorwärts, wach, an  , oberhalb  , über  , um  

auf- sinonimai einfangen, erobern, erwischen, fangen, fassen, hochnehmen, abschnallen, aufschnallen

auf. sinonimai abgeben, abtreten, auf..., zedieren, zer...

auf... sinonimai auf., zer., zer..., abgeben, abtreten, auf., sich ergeben, zedieren

Netoliese aufbinden esantys žodžiai