atsitraukti angliškai

atsitraukti vertimas 1. step back; prk. recede; (iš baimės ir pan.) recoil; a. kelis žingsnius step back a pace or two;2. kar. retreat; withdraw; fall back; a. į naujas pozicijas retreat to take up a new position ;3. tear oneself away (from); jis negalėjo a. nuo knygos he could not tear himself away from the book; neatsitraukiant nuo darbo without stopping/discontinuing/dropping, arba leaving off, work; a. nuo darbo discontinue work; atsitraukiant nuo darbo work being discontinued/stopped/dropped, arba given up

atsitraukti sinonimai atsiimti, išeiti, pasitraukti, trauktis

Netoliese atsitraukti esantys žodžiai
Kiti žodžio atsitraukti vertimai