Angriff lietuviškai

Angriff vertimas ataka, antpuolis, puolimas, užpuolimas, agresija, žvalgomasis, avangardas, pulti gaudyti, bandyti nutverti, pagauti, nusitverti, nutverti, pagriebti, laikytis už, išsilaikyti, išlaikyti, sugriebti, susemti, sulaikyti, areštuoti, paimti, imti, užkimšti, užsikimšti, prispausti, užkišti, ištiesti ranka">ranką, siekti ranka, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, atidaryti, bandyti, ieškoti, imtis su entuziazmu, išbandyti, įsteigti, leistis, pabandyti, paleisti, pradėti veikti, siekti, griebtis, pradėti, prasidėti, paplitęs, siaučiantis, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • zugreifen (v.) pasiimti, pasivaišinti, išdalinti, lėtai judėti, veikti, dirbti juodą darbą, sunkiai dirbti, sunkiai, lėtai judėti/veikti, vergauti
 • greifen nach () griebtis
 • zum Greifen geeignet (adj.) graibštus
 • um sich greifen (adj.) paplitęs, siaučiantis
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Angriff auf Leib und Leben (n.) fizinis smurtas
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Parhams Angriff Parhamo ataka
 • Replay-Angriff Pakartojimo ataka
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • Vorgehen gegen einen Gegner oder Feind
 • Sport: die Mannschaft bzw. der Spieler, die/der zum Beispiel gerade im Ballbesitz ist oder gerade viel Druck auf den sportlichen Gegner ausübt

Angriff sinonimai der Überfall, heftiger Angriff, Überfall, Aggression, Anfall, Anfeindung, Anschlag, Ansturm, Attacke, Ausfall, Beleidigung, Beschimpfung, Diskriminierung, Einbruch, Einfall, Einmarsch, Erniedrigung, Feindseligkeit, Feldzug, Fliegerangriff, Gegenangriff, Gewaltstreich, Griff, Invasion, Kampf, Kampferöffnung, Komplott, Konspiration, Kränkung, Kritik, Krittelei, Luftangriff, Offensive, Rufmord, Schmähung, Sturm, Überfall, Überrumpelung, Unterwanderung, Verleumdung, Verunglimpfung, Vorstoß, Vorwurf, Angriffslinie, voraus, Sturm  , Vorhut  

Greifen sinonimai Eingreifen

greifen sinonimai dichten, fassen, nehmen, stopfen, verstopfen, zustopfen, langen nach  , anfassen, angeln, ankommen, anpacken, auffangen, aufgreifen, aufschnappen, bemächtigen, einfangen, erbeuten, erfassen, ergreifen, erhaschen, erreichen, ertappen, erwischen, fangen, fassen, fassen nach, festhalten, festnehmen, grabbeln, grapschen nach, grapsen, greifen nach, habhaft werden, haschen, hoppnehmen, inhaftieren, kaschen, kriegen, langen, nehmen, packen, schaffen, schnappen, tappen, tasten, verhaften, zufassen, zugreifen, zulangen, zupacken, gefangennehmen  , grapschen  , langen nach  , tatschen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese Angriff esantys žodžiai