sunkiai angliškai

sunkiai vertimas 1. heavily ; with difficulty; s. dūsauti sigh heavily; s. atsidusti heave a (deep) sigh; s. pakrautas heavily loaded; s. tariamas žodis a word (that is) hard to pronounce; s. suprantamas difficult to understand;2. (smarkiai) severely; (rimtai) seriously, gravely; (pavojingai) dangerously ; s. sirgti be seriously ill; s. sužeistas severely/seriously/dangerously wounded

 • (kam kas) sunkiai sektis make heavy weather of
 • sunkiai dirbti (v.) swot, slave, slave away, work one's fingers to the bone, mug up, beaver away, plug away, slog, labor, labour, toil, fag, travail, grind, drudge, dig, moil, to work your fingers to the bone
 • sunkiai eiti (v.) stomp, stamp, stump, trample, tramp
 • sunkiai prikrautas (adj.) laden, loaded, ladened
 • sunkiai skaidomas () stable
 • sunkiai uždirbtas (adj.) hard-earned
 • sunkiai pastebimas (adj.) obscure, vague
 • sunkiai suvokiamas (adj.) unintelligible, incomprehensible, uncomprehensible, enigmatic, enigmatical, puzzling
 • sunkiai virškinamas (adj.) rich, indigestible
 • sunkiai išaiškinamas (adj.) dazzling, startling, baffling, knotty, problematic, problematical, elusive, tough
 • sunkiai atsidusti () heave a sigh, sigh, suspire
 • sunkiai suprantamas (adj.) murky, dark, obscure
 • sunkiai įveikiamas (adj.) unqualifiable, atrocious, abominable, awful, dreadful, painful, terrible, unspeakable, ghastly, weird, ominous, eerie, uncanny, frightful, frightening, gruesome, horrible, horrid, shocking

sunkiai sinonimai dirbti juodą darbą, lėtai judėti, lėtai judėti/veikti, neatsitraukiant dirbantis, sunkiai dirbti, veikti, vergauti, daug, iš visų jėgų, nerangiai, smarkiai, svariai, vargingai

Netoliese sunkiai esantys žodžiai
Kiti žodžio sunkiai vertimai