pull lietuviškai

pull vertimas 1. v 1) traukti, tempti, vilkti; pešti; 2) tampyti; to pull a bell skambinti; 3) jūr. irti; 4) (iš)spausdinti; 5) atmušti kamuolį (žaidžiant); 6) amer. apvogti, apiplėšti; to pull at a) tampyti; b) traukti dūmą; to pull back atitraukti; atsitraukti; traukti atgal; to pull smth down nugriauti; paversti; to pull smb down nualinti (apie ligą); to pull ina) iškviesti į policijos nuovadą; b) patraukti (publiką); c) uždirbti (pinigų); d) įvažiuoti; to pull off a) nutraukti (drabužį); b) išlošti, laimėti (prizą); c) (apie laivą) išplaukti iš uosto; to pull off the road iškrypti iš kelio; to pull on traukti rankeną į save; to pull out a) išeiti iš stoties; b) iš(si)traukti; to pull over a) pasukti į šoną; b) užsivilkti (per galvą); to pull round/through padėti nugalėti (sunkumus);išsigelbėti; to pull together išvien dirbti; to pull up a) sustabdyti (automobilį, arklį); b) pažengti į priekį (moksle, rungtynėse); c) susilaikyti; to pull faces daryti grimasas; to pull the horsepatempti vadeles; to pull oneself together paimti save į rankas; to pull to pieces iškritikuoti;2. n 1) trauka (dūmtraukyje); 2) pastanga; jėgos įtempimas; 3) irklavimas; 4) gurkšnis; įtraukimas (dūmo); 5) įtaka; protekcija; 6)(skambučio) virvutė; 7) potraukis; 8) atspaudas (korektūrai); 9) lipimas (į kalną)

 • pull a face (at) (v.) daryti grimasas, vaipytis
 • gravitational pull (n.) viliojantis dalykas, pagunda, trauka
 • pull strings (v.) panaudoti savo ar kitų įtaką, pažintis, sumaniai paveikti, panaudoti savo ar kitų įtaką/pažintis, viskam diriguoti
 • pull a fast one on (v.) klaidinti, apgauti, išvilioti, sugundyti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, apsukti, apmulkinti, sugluminti, prigauti, apmauti, suvedžioti, iškrėsti
 • pull back (v.) pasitraukti, atsisakyti, atitraukti, atsiimti, atsitraukti
 • pull round (v.) pergyventi
 • pull through (v.) sveikti, išgelbėti, pergyventi
 • pull a funny face (v.) daryti grimasas, vaipytis
 • pull down (v.) sumažinti, mažinti, nuleisti, pargriauti, numušti, nuversti, sulyginti su žeme, sugriauti, sulyginti su þeme, pritildyti, susilpninti
 • pull down () griauti, nugriauti
 • pull faces (at) (v.) daryti grimasas, vaipytis
 • pull in one's horns (v.) pasitraukti, atsisakyti, atitraukti
 • pull a face (v.) daryti grimasas, vaipytis
 • pull on () užsitempti, užtempti, užsimauti
 • pull oneself together () suimti save į rankas
 • pull ahead (v.) daryti pažangą, plisti, įsitvirtinti
 • pull one's weight (v.) nertis iš kailio, nieko negailėti, savo padaryti
 • pull the strings () panaudoti savo ar kitų įtaką/pažintis, viskam diriguoti
 • pull s.o.'s leg (v.) šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką
 • pull s.o.'s leg (v.) šaipytis iš, pajuokti, šaipytis, pašiepti, juoktis, pasijuokti iš, išjuokti
 • pull the wool over someone's eyes (v.) apmauti, akis muilinti
 • pull in (v.) rinktis, rinkti, sukaupti, pritraukti, įgyti, tapti, būti, pasiekti, laimėti, uždirbti, gauti
 • pull in (v.) susemti, sulaikyti, areštuoti
 • pull the leg of (v.) šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką
 • pull off (v.) timptelėti, išrauti, sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti
 • pull off (v.) prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • pull-off (n.) aikštelė šalikelėje automobiliui sustoti
 • pull someone's leg (v.) apgauti
 • pull someone's leg () šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką
 • pull away (v.) atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • pull faces (v.) daryti grimasas, vaipytis
 • pull out (v.) ištraukti, išgauti, trauktis, artėti, pritraukti, pasklisti, išsigąsti, bijoti
 • pull to pieces (v.) sudraskyti
 • pull up (v.) ištraukti, išgauti, sustoti
 • pull wires (v.) panaudoti savo ar kitų įtaką, pažintis, sumaniai paveikti
 • pull together (v.) rinktis, rinkti, sukaupti, surinkti
 • pull up stakes (v.) palikti, išeiti, išvykti, mesti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (propulsion) the act of pulling; applying force to move something toward or with you
 • (phenomenon noun) the force used in pulling Type of: force
 • (advantage) special advantage or influence
 • (device) a device used for pulling something Type of: device
 • (injury) a sharp strain on muscles or ligaments
 • (inhalation) a slow inhalation (as of tobacco smoke)
 • (effort) a sustained effort Type of: effort
 • (cause, move, pulling) to cause to move by pulling
 • (attract) to direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes
 • (move, certain direction) to move into a certain direction Type of: drive
 • (apply force so) to apply force so as to cause motion towards the source of the motion Type of: force
 • (act) to perform an act, usually with a negative connotation
 • (bring, take, pull) to bring, take, or pull out of a container or from under a cover
 • (steer, certain direction) to steer into a certain direction Type of: drive
 • (injure) to strain abnormally
 • (cause, move, certain) to cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense
 • (row) to operate when rowing a boat Type of: row
 • (rein in) to rein in to keep from winning a race Type of: rein in
 • (rupture) to tear or be torn violently
 • (baseball game) to hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing Topic: baseball game. Type of: hit
 • (strip) to strip of feathers
 • (extract) to remove, usually with some force or effort; also used in an abstract sense
 • (side) to take sides with; to align oneself with; to show strong sympathy for
 • (change verb) to take away Type of: remove. Similar to: draw

pull sinonimai influence, attraction, attractive force, bite, clout, drag, draught, drink, force of attraction, gravitational pull, gulp, mouthful, puff, pulling, snap, sprain, swig, twist, wrench, draft, allure, appeal, attraction, desirability, lure, temptingness, allurement, crick, disjoint, drag, draw, draw along, extract, gather, lure, pick, pluck, puff, remove, rick, rip, row, scull, strain, stretch, tear, tow, tug, twist, uproot, attract, commit, deplumate, deplume, displume, draw, draw along, draw in, draw out, extract, force, get out, hoick, overstretch, perpetrate, pick, pluck, pull in, pull out, pull up, rend, rip, rive, root for, strain, take out, tear, tow, tow away, tug, crick, rick

Netoliese pull esantys žodžiai