walk lietuviškai

walk vertimas 1. n 1) ėjimas, žingsniavimas; 2) žingsnis; to go at a walk eiti žingsniu; 3) eisena; 4) pasivaikščiojimas; to go for a walkeiti pasivaikščioti; 5) takas, alėja; walk of life, walk in lifevisuomeninė padėtis; užsiėmimas, profesija; 2. v 1) eiti pėsčiom, vaikščioti; 2) vesti pasivaikščioti; 3) pasirodyti (apie šmėklas); to walk about(pasi) vaikščioti; to walk along eiti pirmyn; to walk away a) išeiti; b) išvesti; to walk away from lengvai pralenkti; to walk away withišnešti, pavogti; to walk in/into įeiti; walk-in a amer. 1) erdvi (pvz., patalpa, į kurią galima įeiti); 2) turintis atskirą įėjimą; to walk offišvesti; nueiti, išeiti; to walk someone off his legs išvarginti ėjimu; to walk off withpavogti, išnešti; to walk out (su)streikuoti; to walk out with šnek. valkiotis su kuo; to walk over a) peržengti; b) lengvai nugalėti; to walk up to prieiti prie ko; to walk the boards būti aktoriumi; to walk one's chalks pabėgti walk by eiti pro šalį

 • walk in (v.) įeiti
 • walk around (v.) eiti, vaikščioti, vesti pasivaikščioti, eiti palengva
 • walk the streets (v.) verstis prostitucija
 • walk on air (v.) būti, jaustis kaip devintame danguje, švytėti iš džiaugsmo, būti/jaustis kaip devintame danguje, būti kaip devintame danguje, pašokti iš džiaugsmo
 • walk up to (v.) nusileisti, nukristi, nutupdyti
 • walk out (v.) sustreikuoti, streikuoti, nutraukti darbą
 • walk into (v.) įeiti
 • walk out on (v.) palikti bėdoje, nelaimėje
 • walk along (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti
 • walk of life (n.) profesija, sluoksnis
 • walk-on (n.) statistas
 • walk briskly (v.) žingsniuoti, paspartinti žingsnį
 • walk backwards (v.) atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • walk backward (v.) atsiimti, atsitraukti, pasitraukti
 • walk off with nušvilpti
 • walk off with () nukniaukti, vogti, voginėti, susižerti, nušvilpti, pabėgti
 • walk over (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • walk with (v.) palydėti, lydėti, akompanuoti
 • walk up (v.) pakilti, padidėti, kilti, didėti, prisiartinti, priartėti, artëti, artėti, artintis
 • walk with a limp (v.) šlubuoti, klibikščiuoti
 • Orange Walk District Orendž Volko rajonas
 • Orange Walk Town Orendž Volk Taunas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (locomotion) the act of traveling by foot
 • (accomplishment) an advance to first base by a batter who receives 4 balls
 • (carriage) manner of walking
 • (travelling) the act of walking somewhere Type of: travelling
 • (path) a path set aside for walking
 • (gait) a slow gait of a horse in which 2 feet are always on the ground Type of: gait
 • (career) a career in general
 • (stumble) to use one's feet to advance; to advance by steps
 • (accompany) to accompany or escort Type of: accompany
 • (score) to obtain a base on balls Topic: baseball game. Type of: score
 • (traverse) to traverse or cover by walking Type of: traverse
 • (play) to give a base on balls to Topic: baseball game. Type of: play
 • (behave) to live or behave in a specified manner Type of: behave
 • (consociate) to be or act in association with Type of: consociate
 • (pace) to walk at a pace Type of: pace
 • (compel) to make walk Type of: compel
 • (take the air) to take a walk; to go for a walk; to walk for pleasure

walk sinonimai mall, prom, promenade, amble, base on balls, drive, gait, manner of walking, paseo, pass, perambulation, promenade, saunter, stroll, walking, walk of life, walkway, ride, accompany, amble, come along, come along with, deliver, escort, free, ghost, go along, go along with, go for a stroll, go for a walk, go on foot, haunt, have a walk, hike, liberate, loose, release, saunter, set at liberty, step on, take a stroll, take a turn, take a walk, take the air, tread on, trudge, turn loose, unloose, unloosen, walk with, amble, mosey, process, step, stride, walk around, march

Netoliese walk esantys žodžiai