understand lietuviškai

understand vertimas v (understood) 1) suprasti, žinoti; to give to understand duoti suprasti; to make oneself understoodsusikalbėti; 2) padaryti išvadą; 3) išgirsti, sužinoti; 4) sugebėti, mokėti; understanding 1. n 1) protas; 2) supratimas, suvokimas; 3) su(si)tarimas; on the understanding that... su sąlyga, kad...;2. a suprantąs, išmintingas

  • get to understand (v.) aiškiai parodyti, būti suprantamam, suprantamai perteikti, perprasti, įsisąmoninti
Paaiškinimas anglų kalba
  • (master) to know and comprehend the nature or meaning of
  • (realize) to perceive (an idea or situation) mentally
  • (read) to make sense of a language
  • (believe) to believe to be the case
  • (sympathize) to be understanding of

understand sinonimai agreement, intellect, reason, senses, sympathy, understanding, accept, accord with, appreciate, apprehend, assume, be informed, believe, be told, catch, compass, comprehend, conceive, conclude, dig, discern, draw, empathize, enter into, fathom, figure out, follow, gather, get, get along with, get on with, get right, get the picture, grasp, grok, harmonize with, hear, infer, interpret, know, learn, live, make head or tail of, make much of, master, perceive, project one's mind, put o.s. in another position, put o.s. in s.o.'s shoes, put o.s. in the position of, read, realise, realize, recognise, recognize, savvy, see, suppose, sympathise, sympathize, take, take in, translate, empathise, harmonise with, hit it off

Netoliese understand esantys žodžiai