sąlyga angliškai

sąlyga vertimas condition; circumstance; context, setting; (sutarties ir pan.) term; būtina s. indispensable condition; sutarties sąlygos terms of the treaty; uždavinio sąlygos conditions of a problem ; su sąlyga, kad... on/under condition that...; provided; dabartinėmis palankiomis sąlygomis under existing favourable conditions; sudaryti kam visas sąlygas give smb everything necessary (for smth); gyvenimo sąlygos living conditions; darbo sąlygos working conditions

  • su sąlyga () provided, providing, iff, on condition that
  • su sàlyga () provided, providing
  • būtina sąlyga () precondition, prerequisite, requirement

sàlyga sinonimai nuostata, sąlyga

sąlyga sinonimai būklė, išlyga, padėtis, sąlygos, motyvas, nuostata, sàlyga, posakis, terminas, žodis

Netoliese sąlyga esantys žodžiai
Kiti žodžio sąlyga vertimai