ansteigen lietuviškai

ansteigen vertimas padidėti, didėti, augti, iškilimas, kopimas, kilimas, kilti, pakilti, užkopti, kopti, padidėti, įlipti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, atsukti, įsukti, knistis, miegoti, pisti, pistis, prisukti, priveržti, karstytis, ropštis, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • im Wert steigen (v.) įgyti didesnę vertę, pabrangti
 • jemandem in den Kopf steigen () trenkti į galvą, apsukti galvą, apsvaiginti
 • ins Bett steigen mit (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • jemandem zu Kopf steigen apsukti galvą
 • jemandem zu Kopf steigen () trenkti į galvą, apsukti galvą, apsvaiginti
 • steigen über (v.) karstytis, ropštis
 • steigen auf (v.) užkopti, kopti, pakilti, padidėti, kilti, didėti
 • Aufsteigen (n.) iškilimas, kilimas
 • aufsteigen (v.) pakilti, išnirti į paviršių, pagerinti, patobulinti, kelti, paaukštinti, pakelti, iškelti, užkelti, kilti, kopti, lipti, tekėti, sklandyti, pašokti
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • an Höhe gewinnen, nach oben verlaufen
 • höher werden
 • mehr werden

Steigen sinonimai Aufsteigen, Aufstieg, Besteigung, Ersteigung

steigen sinonimai an Bord gehen, aufrichten, aufsteigen, besteigen, erheben, hochbewegen, hochsteigen, sich einschiffen, sich heben, anschwellen, ansteigen, anwachsen, anziehen, aufgehen, aufsteigen, bergauf gehen, besteigen, emporgehen, emporklettern, emporkommen, emporsteigen, erhöhen, erklimmen, ersteigen, eskalieren, größer werden, heraufkommen, hinaufgehen, hinaufklettern, hinaufsteigen, hochklettern, hochschnellen, hochsteigen, in die Höhe gehen, klettern, klimmen, krabbeln, nach oben gehen, schrittweise steigern, sich ausweiten, sich erheben, sich erhöhen, sich erwärmen, sich erweitern, sich verdichten, sich vergrößern, sich vermehren, sich verteuern, sich vervielfachen, teurer werden, über die Ufer treten, verteuern, wachsen, wärmer werden, warm werden, zunehmen, hochgehen  , klettern auf  , kraxeln  , steigen auf  

Ansteigen sinonimai Anstieg, Aufstieg, Staffel, Steigung

ansteigen sinonimai anlaufen, anschwellen, anwachsen, anziehen, aufsteigen, aufwärts führen, ausweiten, bergauf gehen, blühen, eskalieren, expandieren, geraten, hinaufgehen, hochgehen, hochklettern, höher werden, in die Höhe gehen, lauter werden, schrittweise steigern, schwellen, sich ausdehnen, sich ausweiten, sich entwickeln, sich erhöhen, sich erwärmen, sich heben, sich steigern, sich vergrößern, sich vermehren, sich verstärken, sich verteuern, steigen, teurer werden, wachsen, zunehmen, anlaufen, anwachsen, aufgehen, auflaufen, aufsteigen, emporgehen, emporkommen, emporsteigen, erhöhen, heraufkommen, heraufsetzen, hinaufgehen, hochsteigen, in die Höhe gehen, klettern, nach oben gehen, sich erhöhen, sich mehren, sich steigern, sich summieren, sich vergrößern, sich vermehren, steigen, steigern, vergrößern, vermehren, wachsen, zunehmen, hochgehen  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese ansteigen esantys žodžiai