holde lietuviškai

holde vertimas uþtekti, užgniaužti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam, elgtis su, laikyti, išlaikyti, talpinti, atsitikti, vykti, įvykti, nešiotis, laikytis žodžio, sulaužyti žodį, pristatyti, pateikti, teikti, duoti, perduoti, pasakyti, perskaityti, atiduoti, šnekėti, kalbėtis, kalbėti apie, išleisti, ištarti, kalbėti, užtekti, tikti, rengti, liesti, imti, prižiūrėti, vesti

 • (holde) på, videre, etter toliau
 • (at)skille, holde atskilt (fra) (v.) atskirti, dalinti, išsiskirti, išskirstyti, išskirti, padalyti
 • det å holde på (n.) išlaikymas, sulaikymas
 • for seg selv holde noe () nuslėpti, slėpti, laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje
 • for seg selv holde seg laikytis nuošaliai, šalintis žmonių
 • holde (seg) fast (v.) laikytis už
 • holde (seg) fast, henge i laikytis už
 • det å holde fast ved (n.) prilipimas, laikymasis
 • holde seg (v.) išsilaikyti, išlaikyti, išlikti, laikyti, užtekti, nešiotis, trukti, būti, laikytis, tvyroti
 • holde (seg) for, tette igjen (v.) užkimšti, užsikimšti
 • holde (tonen) (v.) laikyti
 • holde en lav profil () kukliai laikytis, nesikišti
 • holde en preken (v.) pamokslauti
 • holde fanget (v.) sulaikyti
 • holde fanget () paimti į nelaisvę, įkalinti
 • holde farten () sekti, suspėti kartu
 • holde fast på () neišleisti iš rankų, užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų
 • holde gående (v.) išlaikyti, palaikyti
 • holde gående () pradėti, palaikyti pokalbį, pradėti/palaikyti pokalbį, toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, nepasiduoti, laikytis
 • holde hardt på (v.) gniaužti
 • holde hodet kaldt nepamesti galvos, neprarasti galvos
 • holde på (v.) nepasiduoti, laikytis, puoselėti, būti, likti, sulaikyti, lažintis, statyti sumą, tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti, laikyti, turėti, patraukti
 • holde atskilt (v.) atskirti vieną nuo kito, atskirti, pamatyti, skirti, išskirti
 • holde atskilt () atskirti, išskirti
 • holde av (v.) mylėti, puoselėti, pirkti, užsakyti bilietą, užsisakyti, išsinuomoti iš anksto, pirkti/užsakyti bilietą, paprašyti, užsakyti
 • holde av () mylėti, džiaugtis, patirti malonumą, mėgti
 • holde borte (v.) perspėti, atimti norą ką nors daryti
 • holde det en lover () tesėti duotą žodį, išlaikyti žodį
 • holde det gående () tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • holde fast ved (v.) laikytis ko, laikytis, neapleisti, užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų
 • holde fast ved () paremti, remti, užstoti, lipti
 • holde foredrag (v.) duoti pylos, priekaištauti, barti, kalbėti apie, skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą
 • holde forsiktig () rūpestingai auginti, prižiūrėti
 • holde fra hverandre (v.) pastebėti, įžiūrėti, atpažinti, atskirti, skirti
 • holde fra hverandre () atskirti vieną nuo kito, atskirti, pamatyti, skirti, išskirti
 • holde fram med (v.) tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • holde hemmelig () laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje
 • holde hensynsløst på () dirbinėti, knebinėtis, terliotis
 • holde hverandre i hånden () laikytis už rankų
 • holde møte (v.) posėdžiauti
 • holde i (god) stand (v.) eksploatuoti, išlaikyti, prižiūrėti
 • holde i (god) stand, vedlikeholde eksploatuoti, išlaikyti, prižiūrėti
 • holde i ære (v.) gerbti, vertinti, garbinti, labai gerbti
 • holde i sin hule hånd (v.) švelniai laikyti, supti
 • holde i sjakk med gevær () nutaikyti, taikyti, laikyti ginklą nukreiptą į
 • holde i varetekt (v.) laikyti, sulaikyti
 • holde inne med () nuslopinti, slopinti, užgniaužti, sulaikyti, nuslėpti, slėpti, laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje
 • holde kjeft (v.) užsičiaupti, užčiaupti
 • holde leven (v.) siausti, šokinėti, šėlioti, išdykauti
 • holde motet oppe () laikytis, ištverti iki galo
 • holde nede () neleisti padidėti
 • holde pusten sulaikyti kvėpavimą, užgniaužti kvapą
 • holde på avstand () atsimušti, atsiginti, sulaikyti, atmušti, atremti
 • holde på en hemmelighet saugoti paslaptį
 • holde på sitt () į nieką nesivelti, tūnoti ausis suglaudus, laikytis savo
 • holde på å gå tom for () baigtis, išsisemti, neturėti pakankamai, turėti nedaug, neturėti daugiau, pristigti
 • holde på å visne (v.) nusvirti, svirti, nuvysti, vysti
 • holde ro og orden (v.) apstatyti policija, patruliuoti
 • holde seg borte (v.) nesiartinti, nedalyvauti
 • holde seg borte () nesiartinti, dingti, išnykti
 • holde seg fast i (v.) nutverti, sugriebti
 • holde seg inne (v.) neišeiti iš namų, būti namie
 • holde med klær (v.) aprengti
 • holde mål () prilygti, pasiekti lygį
 • holde noen til noe (v.) priversti, išpildyti
 • holde opp med () užbaigti, baigti šį kartą
 • holde opp med (v.) nustoti, pertraukti, sustoti, nutilti, sustabdyti, mesti, nutraukti, baigti
 • holde oppmerksomheten (v.) išlaikyti
 • holde oppsyn med () rūpintis, prižiūrėti
 • holde prøve (v.) pakartoti, kartoti, repetuoti
 • holde på håpet neprarasti vilties, veltui tikėtis
 • holde på å dø av sult (v.) marinti badu, badauti, mirti iš bado
 • holde på å forgå av varme (v.) leipti
 • holde på å kaste opp (v.) (už)dusinti, uždusti, uždusinti, dusinti, uždusti, springti
 • holde på å kveles (v.) uždusti, užkimšti, užkišti, dusinti, dusti, (už)dusinti, uždusti, uždusinti, springti
 • holde på å le seg ihjel ištikti isterijos priepuoliui
 • holde sammen () būti drauge, nesiskirti
 • holde seg i bakgrunnen (v.) likti nepastebimam, laikytis nuošaliai
 • holde seg i bakgrunnen () kukliai laikytis, nesikišti
 • holde seg i trening neprarasti įgūdžių
 • holde seg i vask (v.) skalbtis, plauti, praustis
 • holde seg klar av loven () pasukti į doros kelią, pasitaisyti, taisytis
 • holde opp (v.) nustoti, pertraukti, sustoti, nutilti, sustabdyti, mesti, nutraukti, baigti
 • holde opp () nuščiūti, išnykti, susilpnėti, nurimti, nustoti, liautis
 • holde seg langt unna () šalintis ko, laikytis nuo ko atokiai, apeiti ką iš tolo, laikytis atokiai
 • holde seg til reglene () nenukrypti nuo linijos, paklusti, griežtai laikytis taisyklių
 • holde seg parat () būti pasirengusiam
 • holde seg på avstand () šalintis ko, laikytis nuo ko atokiai, apeiti ką iš tolo, laikytis atokiai
 • holde seg tett opp- eller inntil (v.) laikytis arti
 • holde seg tett opp– eller inntil (v.) laikytis arti
 • holde seg til () paklusti, paisyti
 • holde seg vekk (v.) neužeiti
 • holde selskap (v.) puotauti
 • holde selskap () surengti pobūvį
 • holde seg langt borte fra () vengti
 • holde seg unna () pamesti, palikti, palikti ramybėje
 • holde seg utenfor () išlaukti
 • holde seg ved () laikytis ko, laikytis, neapleisti
 • holde som gissel () paimti/laikyti įkaitu
 • holde stand (v.) atsispirti, susilaikyti
 • holde stand () užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų, įnešti savo indėlį, prisidėti, nenusileisti
 • holde stikk () įtikinti, tekėti, leisti, pasisekti, veikti, dirbti, eiti, paleisti
 • holde stillingen (v.) atsispirti, susilaikyti
 • holde styr på () sumaniai paveikti, valdyti
 • holde sulten fra døra () atsiginti nuo skurdo/alkio
 • holde tale (v.) pasakyti, perskaityti, šnekėti, kalbėtis, kalbėti apie, išleisti, ištarti, kalbėti
 • holde tempoet () neatsilikti nuo
 • holde til hos (v.) bendrauti, susidėti
 • holde tilbake (v.) išlaikyti, nuslopinti, slopinti, užgniaužti, sulaikyti, nuslėpti, užlaikyti, neduoti, atsakyti, išskaičiuoti, sukliudyti, padaryti galą, sustabdyti, užbaigti
 • holde tilbake () nesiartinti, pasitraukti, neišleisti, sumaniai paveikti, valdyti, išlaikyti, sulaikyti
 • holde tilbake opplysninger (v.) laikyti ką paslaptyje, nutylėti, pasilaikyti sau, nepasakyti apie, laikyti paslaptyje
 • holde tritt med () neatsilikti nuo
 • holde ut med () uþbaigti, padaryti iki galo, pabaigti
 • holde ut mot (v.) ginti, sulaikyti
 • holde ut til det siste () laikytis, ištverti iki galo
 • holde utenfor (v.) užrakinti, uždaryti, neįleisti, pašalinti, neįeiti, neleisti įeiti, sulaikyti, užrakinti/uždaryti, kad paskui nepatektum
 • holde utkikk () žiūrėti, budėti, laukti, saugoti, žvilgsnis, žvilgtelėjimas, žvilgtelėti, peržvelgti, pažvelgti, žvilgčioti, dirstelėti, dirsčioti, išlįsti, pasirodyti, dairytis, ieškoti, saugotis
 • holde vakt () eiti sargybą, saugoti
 • holde vakt over () saugotis, saugoti, eiti sargybą
 • holde valg (v.) eiti į rinkimus, dalyvauti rinkimuose
 • holde ved like (v.) toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, puoselėti
 • holde ved like () išlaikyti, palaikyti
 • holde vekk (v.) saugoti, apsaugoti nuo
 • ikke til å holde ut (adj.) nepakeliamas
 • holde ut (v.) gyventi iš, maitintis, misti, verstis, nešiotis, iškęsti, pakęsti, pakelti, išlaikyti, pakęsti, iškęsti, toleruoti, palaikyti, paremti, išsilaikyti, išlikti, trukti, būti, užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų
 • holde ut () laikytis, ištverti iki galo, nepasiduoti, priešintis, išlaukti
 • holde ute (v.) išgrūsti, išsiųsti, išprašyti, išvaryti, išmesti, iškelti, neįleisti
 • holde ute () užrakinti, uždaryti, neįleisti, pašalinti, neįeiti, neleisti įeiti, sulaikyti, užrakinti/uždaryti, kad paskui nepatektum
 • holde øye med () žiūrėti, budėti, laukti, saugoti, pasakyti, pareikšti, sekti, prižiūrėti, pažiūrėti, atidžiai sekti, stebėti
 • til å holde ut (adj.) pakeliamas, pakenčiamas
 • tvinges til å holde senga (v.) susirgti
 • som kan holde på (adj.) geras

holde sinonimai angi, avlevere, behandle, beherske, beholde, bevare, bringe til politiet, bringe ut, diskutere, dreie seg om, drøfte, finne sted, foregå, føre, gi, gi videre, gjøre seg, halde, handle om, handsame, hende, holde/bryte et løfte, holde/styre/dy seg, holde på, holde seg, holde tale, huske, i, inneholde, inntreffe, konversere, levere, levere inn, overdra, overgi, overlevere, på ferde være, passe, prate, presentere, romme, si, skje, skravle, snakke, snakke om, tale, ta på, ta på/i, ta vare på, utlevere, utstøte, uttrykke, være nok, være slitesterk, vare, yte, ytre

Netoliese holde esantys žodžiai