over lietuviškai

over vertimas viršutinis, aukščiausiasis, svarbiausias, aukštas, pagrindinis, iðbraukti, išbraukti, teliūskuoti, į, link, virš, didesnis nei, aukščiau, kitoje pusėje, per, per-, persi-, į kitą pusę, į šalį, už, ant, pri-, po, paskui, po to, kai, baigtas, pasibaigęs, praėjęs, dar kartą, iš naujo, rūpestingai, daugiau negu, viršum, virš, daugiau, su viršum, perdėm, labai, perdëm

 • (over)sende, betale (v.) pasiųsti
 • tvers over () kitoje pusėje, per, per-, persi-, į kitą pusę, į šalį, už, ant, virš, pri-
 • høyde over havet (n.) aukštis virš jūros lygio
 • avsi dom over (v.) nuteisti, pasmerkti
 • danse over (v.) slysti, šliuožti
 • gå gradvis over i () laipsniškai pereiti
 • bli klar over (v.) pabudinti, sukelti, sužadinti
 • bli klar over () suvokti
 • brette over (v.) užtiesti
 • bygge bru over (v.) pastatyti tiltą per
 • drysse over (v.) apibarstyti
 • etasjene over 1. etasje (n.) viršutinis aukštas
 • felle dom over (v.) pripažinti kaltu, nuteisti, paskelbti
 • fortegnelse over (v.) sudaryti sąrašą
 • fryde seg over (v.) turėti malonumą, jausti malonumą, gėrėtis, mėgautis
 • få over på sin side (v.) įkalbėti
 • få over på sin side () įkalbinėti, atkalbinėti, įkalbėti, atkalbėti, įtikinti, palenkti į savo pusę
 • godte seg over (v.) piktai džiūgauti
 • gå gradvis over i en annen farge () pereiti
 • gå over ens forstand () praeiti, pravažiuoti, aplenkti, lenkti, viršyti, pralenkti
 • gå over sine bredder (v.) išsilieti per
 • hals over hode (adv.) padrikai, netvarkingai
 • hals over hode () stačia galva, neapdairiai, skubotai, iki ausų, kūlvirsčia
 • hevet over () didesnis nei, virš, aukščiau
 • bringe skam over (v.) diskredituoti, kompromituoti, daryti gėdą
 • bringe skam over () užtraukti gėdą, uþtraukti gëdà, sugėdinti, daryti gėdą
 • dekke over () užglaistyti, nutylėti, užgniaužti, užstoti, nuslėpti, slėpti, laikyti paslaptyje, paslėpti, uždengti
 • falle over ende (v.) nugriūti, griūti
 • fantasere over (v.) improvizuoti
 • fare over med en harelabb () paviršiumi nušliaužti, padaryti pradžią, peržvelgti, peržiūrėti, permesti akimis, atidžiai apžiūrėti, ištirti
 • feie over (v.) plisti
 • flomme over (v.) užplūsti, užtvindyti, užplūsti, užtvindyti
 • glede seg over (v.) turėti, naudotis, didžiuotis, džiūgauti iš pasigėrėjimo
 • gråte over (v.) inkšti, verkšlenti, apraudoti, raudoti, ūbauti
 • gå over (v.) įveikti, nukeliauti, sujungti, suvienyti, pamažu virsti
 • gå over () peržiūrėti, pakartoti, numirti, atsisveikinti su pasauliu, praeiti, išnykti, mirti, silpti, slūgti, peržvelgti, permesti akimis, atnaujinti, patikrinti, kartoti
 • gå over styr () sužlugdyti, žlugdyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti, mesti, palikti
 • gå over til (v.) priimti, įsisavinti, įvaikinti
 • ha kommandoen over () vadovauti
 • ha makt over (v.) suvaldyti, saugoti, prižiūrėti, valdyti, vadovauti, susitvarkyti su, tvarkyti, būti atsakingam, manipuliuoti, puikiai valdyti
 • herske over (v.) valdyti, daryti poveikį, stūksoti, viešpatauti
 • herske over () įsakinėti, duoti toną
 • heve seg over (v.) atsilaikyti prieš, atlaikyti, priešintis, stoti prieš, ignoruoti
 • kaste en skygge over (v.) paniurti, apniukti
 • kaste over bord (v.) išmesti už borto
 • kaste et skjær over (v.) suteikti
 • holde vakt over () saugotis, saugoti, eiti sargybą
 • hoppe over (v.) įveikti, praeiti, pravažiuoti, peršokti, šuoliuoti, versti šokti, šokinėti, šokti, pašokti, įšokti, pulti, praleisti, apeiti, ignoruoti
 • kaste lys over (v.) paaiškinti, aiškinti, išaiškinti
 • kaste lys over () paaiškinti, nušviesti
 • lage diagram over () nubraižyti žemėlapyje, pavaizduoti schema
 • lage kart over (v.) nubraižyti žemėlapyje, pavaizduoti schema
 • over bord (adv.) už borto
 • over det verste () nebegresia pavojus, nebeįtariamas, saugus
 • over hele () visur, po visą
 • over hodet () aukštai iškeltas, virš galvos, viršuje
 • over land kelių transportu, važiuotas
 • kaste over ende (v.) parmesti
 • kaste seg over (v.) pulti gaudyti, bandyti nutverti, pagauti, šauti, smigti, ðauti, nerti, užpulti, pulti, mestis
 • kaste seg over () užpulti, įnikti, pulti, šokti ant
 • klar over (adj.) turintis sąmonę, išmanantis, žinantis, suprantantis, daug žinantis, išmanus
 • klar over () tikras
 • komme over () užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti, įsitaisyti, atsigauti, pasitaisyti, pergyventi, ištverti, sumedžioti, gauti
 • la gå ut over (v.) išlieti, išreikšti
 • lage tverrstrek over (v.) perbraukti
 • lesse over på (v.) perkelti, pervežti, pereiti
 • nå over telefonen () pranešti, užsakyti telefonu, pranešti/užsakyti telefonu, paskambinti į, paskambinti, skambtelėti, paskambinti telefonu
 • over det hele () visas, visur, po visą
 • over ens økonomiske evne ne pagal kišenę
 • over hele linjen () visais lygiais
 • over kontinentet (adj.) transkontinentinis
 • over natta () labai greitas, žaibiškas, staiga, žaibiškai
 • klage over (v.) skųstis, nusiskųsti, apraudoti, sielvartauti
 • liste over geografiske navn (n.) geografinių vardų žodynas
 • liste over helgener (n.) kanonas
 • over alt (adv.) plačiai
 • koke over svak varme (v.) virti ant lėtos ugnies
 • over ende (adv.) nu-, par-
 • over hele seg () visas
 • over tida (adj.) vėluojantis, pasivėlinęs, laiku nesumokėtas, negrąžintas, neatliktas
 • ruge over () jausti, puoselėti
 • se ut over (v.) stūksoti, langais išeiti į, apžvelgti, apžiūrėti
 • over og ut kas praėjo - užmiršta, kas praėjo – užmiršta
 • sette over til (v.) įteikti, teikti, duoti, perduoti
 • telle over (v.) perskaičiuoti
 • telle over () išvardyti
 • rage over (v.) kyšoti, stūksoti
 • reflektere over (v.) apmąstyti, spėlioti, pergalvoti, mąstyti, svarstyti apie, medituoti, svarstyti, mintimis perkratinėti, gerai apgalvoti
 • reise over (v.) įveikti, nukeliauti
 • renne over (v.) prisipildyti, pripildyti
 • satirisere over (v.) išjuokti, satyriškai parodyti
 • seire over (v.) turėti, nugalėti, palenkti, išeiti į gera, paimti viršų, laimėti, turėti/paimti viršų, įveikti, sutriuškinti, triuškinti, nuslopinti
 • skjære alle over én kam būti neteisingam kieno nors atžvilgiu
 • skjære alle over én kam (v.) dėti neskiriant, imti kartu
 • slå over til (v.) pasukti, nukreipti, pakeisti, perjungti
 • svette over (v.) plušėti
 • ta et overblikk over (v.) apžvelgti, apžiūrėti
 • til å bli rasende over (adj.) įkyrus, erzinantis, siutinantis
 • råde over (v.) suvaldyti, saugoti, prižiūrėti, valdyti, vadovauti, susitvarkyti su, tvarkyti, būti atsakingam, manipuliuoti, puikiai valdyti
 • sende over radio (v.) praneðti per radijà, siøsti radiogramà
 • sette over styr (v.) iššvaistyti, švaistyti
 • skye over (v.) pasislėpti, apsiniaukti
 • skyte over mål (v.) nepataikyti, prašauti pro šalį
 • snuble over ordene (v.) klupti, apsirikti, suklysti, prašauti pro šalį
 • spenne over () siekti, tęstis, apimti, driektis
 • springe over (v.) šokti, pašokti, įšokti, peršokti, pulti
 • strekke seg over () siekti, tęstis, apimti, driektis
 • stryke over (v.) atšaukti, palaidoti, atsižadėti
 • strømme over (v.) kalbėti su užsidegimu, lieti jausmus, entuziastingai kalbėti, girti
 • sørge over (v.) apgailėti, apgailestauti, skųstis, nusiskųsti, apraudoti, sielvartauti
 • tegne kart over (v.) pažymėti žemėlapyje
 • tegne over () nukopijuoti per kalkę
 • tenke over (v.) pergalvoti, mąstyti, svarstyti apie, medituoti, gerai apgalvoti, svarstyti, galvoti
 • undre seg sterkt over (v.) stebėtis, žavėtis
 • ut over det () be, išskyrus
 • vade over (v.) perbristi, bristi
 • vinne over (v.) turėti, nugalėti, palenkti, išeiti į gera, paimti viršų, laimėti, turėti/paimti viršų, įveikti
 • være ergerlig over (v.) įsižeisti, piktintis, jaustis įskaudintam
 • være klar over (v.) susidaryti nuomonę, įvertinti, suprasti, þinoti, teisingai suprasti/padaryti
 • være klar over () kiaurai matyti

over sinonimai avsluttet, etter, ferdig, forbi, fullført, gjennom, grundig, mer enn, mot, nøye, , slutt, til, forbi, mer enn, bedre enn, bort, bortenfor, etter, gjennom, hevet over, hinsides, i tida etter, langs, om, på den andre sida, på den andre sida av, rundt, til, tvers over, unna, vekk, betenke, renne ut/over, skvalpe, skvette, stryke ut, stryke ut/over, søle, tenke gjennom/over/etter

over- sinonimai ekstremt, først, hoved-, høy-, høyerestående, høytstående, opprinnelig, viktigst, øvre

Netoliese over esantys žodžiai