išskirti norvegiškai

išskirti vertimas ikke ta med, unnta, se bort fra, utelate, karakterisere, kjennetegne, fra hverandre, holde fra hverandre, skille mellom, se forskjell på, skjelne, avgjøre, skjelne mellom, holde atskilt/fra hverandre, behandle ulikt, gjøre forskjell på, holde atskilt, utskille, utsondre, destillere, utskille seg som dråper, brenne alkohol, trekke ut, utvinne, av-, av-/utsondre, splitte, være uenig, atskille, dele, skille lag, skilles, slippe ut, avgi, la renne ut, sende ut, skille ut, skille ut/fra hverandre, holde atskilt, sortere, skille fra hverandre, velge seg, ut, velje, kåre, velge/plukke ut, slå ned på, velge seg/ut, plukke ut, velge, velge ut, ta ut, utpeke

išskirti sinonimai atskirti, duoti, išleisti, išrinkti, išsirinkti, leisti, parinkti, pasirinkti, skleisti, , atskirti, atskirti vieną nuo kito, dalinti, distiliuoti, ekstrahuoti, gaminti, išsiskirti, išskirstyti, išspausti, neįtraukti, neskaityti, padalyti, pamatyti, pašalinti, praleisti, skirti, varyti

Netoliese išskirti esantys žodžiai
Kiti žodžio išskirti vertimai