sette lietuviškai

sette vertimas sėstis, atsisėsti, pasodinti, trauktis susigūžus, glūdoti, tūnoti, pjaustyti kubeliais, ryti, gurkti, atidėti, įdėti, įterpti, įsitaisyti, prisiglausti, priglusti, investuoti, pastatyti, padėti į vietą, padėti atgal, aiškiai suformuluoti, kristalizuotis, nuspręsti, išspausdinti, paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti, judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę, įtvirtinti, įstrigti, įstatyti, sustatyti, dėti, iškelti, paleisti, pozuoti, sodinti, apsodinti, įveisti, gaminti, leisti, išleisti

 • sette høyt (v.) mylėti, puoselėti
 • sette fast () pašalinti iš žaidimo, netikėtai užklupti, sukirsti, išaiškinti, užklupti ką, užklupti nepasiruošusį
 • sette farge på (v.) dažyti
 • sette fast i () uždegti, sužadinti
 • (sette) høyt, (ha) høye tanker om (adv.) palankiai
 • sette (en) på porten, vise bort () išvaryti, pasiųsti ką šalin
 • sette brystet mot (v.) sutikti, pasipriešinti
 • sette fingeren på () tiksliai nurodyti, nustatyti
 • sette fjær i (v.) kloti, puošti plunksnomis, kloti/puošti plunksnomis
 • sette fra seg med et brak (v.) išmesti, mesti, versti, sumesti, sviesti
 • sette frø (v.) brandinti sėklas, auginti sėklas
 • sette i fengsel (v.) pasodinti į kalėjimą, įkalinti
 • sette i gang (v.) duoti postûmá, kurstyti, imti įprasti, imtis, sukelti, paskatinti pradėti, užvesti, užsivesti, duoti postūmį, paskatinti, duoti impulsą, įžiebti, pradėti, pajudėti, prasidėti, duoti pradžią, akinti, raginti, skatinti, pastūmėti, skatinti veikti, aktyvinti
 • sette i gang () pradėti, palaikyti pokalbį, pradėti/palaikyti pokalbį
 • sette (en) på porten (v.) išvaryti, pasiųsti, pasiųsti ką šalin
 • sette seg til rette () įsitaisyti
 • sette agn på (v.) padėti jauką
 • sette en stopper for (v.) užgesinti, numalšinti, sugniuždyti
 • sette en stopper for () sulaikyti, sukliudyti, padaryti galą, sustabdyti, užbaigti, sužlugdyti
 • sette en tidligere dato (v.) rašyti atgaline data
 • sette etter () persekioti, vytis, sekti, nusivyti, sekioti įkandin
 • sette fantasien i sving (v.) jaudinti, sujaudinti, sukelti, sužadinti
 • sette fri () paleisti, išlaisvinti, išvaduoti, duoti laisvę
 • sette fyr på () padegti, uždegti, sudeginti, deginti, nudeginti
 • sette glass i (v.) glazūruoti, įstiklinti
 • sette hæl på (v.) prikalti kulnus
 • sette i (v.) skambėti, pradėti veikti, įsijungti, būti susietam, būti skirtam kam/susijusiam su kuo
 • sette i banken (v.) įdėti, atiduoti saugoti
 • sette i bur (v.) uždaryti į narvą, narvelį, uždaryti į narvą/narvelį
 • sette i bås (v.) priskirti tam tikrai klasei, kategorijai, laikyti, klasifikuoti, priskirti tam tikrai klasei/kategorijai, skirstyti, atrinkti
 • sette i fokus () pabrėžti, išryškinti, parodyti
 • sette i gang arbeidet med () imtis ko
 • sette av (v.) paskirti, skirti, asignuoti, padalinti, pavesti
 • sette av () paleisti iš, demobilizuoti, išlaipinti, išleisti
 • sette i revers (v.) varyti atbulą, atsukti atgal
 • sette i karantene (v.) laikyti karantine
 • sette i pant () užstatyti
 • sette i stand (v.) tvarkyti, suremontuoti, remontuoti, naujai įrengti, sutaisyti, taisyti, pataisyti
 • sette i stedet (v.) pakeisti
 • sette i scene (v.) suorganizuoti, suveikti
 • sette i skråstilling (v.) pakreipti, pasvirti, būti pakrypusiam, palenkti, palinkti, pasilenkti
 • sette i skyggen () užgožti
 • sette igjennom (v.) vykdyti, įgyvendinti
 • sette igjennom () sėkmingai užbaigti, pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti
 • sette kursen mot () eiti, vykti, traukti, keliauti į
 • sette ny stift (v.) papildyti, vėl pripildyti
 • sette i parentes (v.) suskliausti
 • sette i ramme (v.) apjuosti, įrėminti
 • sette i stand til (v.) įgalinti, leisti
 • sette i støpselet () įjungti
 • sette i verk (v.) atlikti, įvykdyti
 • sette inn () apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti
 • sette inn i situasjonen (v.) instruktuoti
 • sette inn i situasjonen () atskleisti
 • sette karakter på (v.) skaièiuoti taðkus, sumuoti rezultatus
 • sette karakter på () įvertinti pažymiu, ávertinti paþymiu
 • sette kork i (v.) užkimšti
 • sette livet på spill () žaisti su mirtimi, rizikuoti savo gyvybe
 • sette merkelapp på (v.) pritvirtinti etiketę, kortelę, priklijuoti, pritvirtinti etiketę/kortelę
 • sette munnkurv på (v.) uždėti antsnukį, priversti tylėti, užkimšti burną
 • sette navn på (v.) vadinti
 • sette ned (v.) sumažinti, mažinti, nuleisti, pakirpti
 • sette ned () nuščiūti, nurimti, atsileisti, atsipalaiduoti
 • sette ned til det halve (v.) dalinti pusiau, sumažinti perpus
 • sette opp farten (v.) padidinti greitį, paspartinti, spartinti
 • sette opp farten () padidinti greitį, padidinti greitá
 • sette opp hyller i (v.) įrengti lentynas
 • sette opp mot hverandre (v.) pastatyti priešpriešiais, rungtis, varžovu, priversti kovoti su, nukreipti prieš
 • sette i midten (v.) padėti į vidurį, būti viduryje
 • sette inn i brevordner (v.) (į)dėti į bylą, kartoteką, susegti
 • sette mot i (v.) padrąsinti, drąsinti, paskatinti
 • sette opp (v.) išdėstyti, sudėti, sutvarkyti, sustatyti, surašyti, parengti, būti priežastimi, sukelti, apsimesti, priimti, įgyti, įrišti, surišti, suveržti, statyti, pakelti, pastatyti, surengti, rodyti, duoti, skirti
 • sette opp () padidinti, pridėti, apsimesti, vaizduoti, pastatyti, konstruoti, sudaryti, padaryti, daryti, tapti, būti, statyti, kelti, pakelti, įkalbėti, įvesti, įrengti, įvesdinti į tarnybą, įtaisyti, įterpti, sudėti, sumontuoti, uždaryti, pritvirtinti, įsmeigti, pakabinti
 • sette opp (ekstra avganger) galioti, uždėti, užsimauti, užsivilkti, užtepti
 • sette opp et skuespill (v.) būti priežastimi, sukelti, pastatyti
 • sette opp mot (v.) priversti kovoti su, nukreipti prieš
 • sette opp vakt (v.) išstatyti piketą, sargybos postus prie, išstatyti piketą/sargybos postus prie, piketuoti, eiti sargybą prie
 • sette likhetstegn mellom (v.) palyginti, lyginti, prilyginti, laikyti lygiu
 • sette opp stakitt (v.) aptverti, atitverti
 • sette på grunn (v.) užplaukti, užplukdyti ant seklumos
 • sette over til (v.) įteikti, teikti, duoti, perduoti
 • sette på svarteliste (v.) įtraukti į juodąjį sąrašą
 • sette over styr (v.) iššvaistyti, švaistyti
 • sette på gata (v.) iškeldinti, ištremti
 • sette på rasjon (v.) normuoti
 • sette på snor (v.) suverti
 • sette seg fore å () ketinti, norėti
 • sette seg i en annens sted įsivaizduoti save kieno vietoj
 • sette spørsmålstegn ved (v.) klausti, paklausti, pasiteirauti, abejoti, suabejoti, versti abejoti, laikyti abejotinu
 • sette pris på (v.) vertinti, branginti, gardžiuotis, mėgautis
 • sette pris på () įvertinti, vertinti, gerbti
 • sette på frifot (v.) išleisti, atleisti
 • sette på plass (v.) griežtai atmesti, duoti atkirtį, atstumti, atmesti, paniekinti, įskaudinti
 • sette på prøve (v.) ieškoti, bandyti, išbandyti, pabandyti, siekti
 • sette på skrå () nusmaukti
 • sette sammen igjen (v.) vėl surinkti, vėl susirinkti
 • sette seg (v.) tupėti, nutūpti, nusileisti, grimzti, smegti, nusėsti
 • sette seg () sėdėti, sodinti, atsisėsti, pasodinti
 • sette seg bestemt imot () ryžtingai pasielgti, būti tvirtam
 • sette seg i hodet () pasidaryti
 • sette seg opp () atsisėsti
 • sette seg opp for natta (v.) tupėti ant laktos
 • sette segl på (v.) antspauduoti, užantspauduoti
 • sette sin lit til () priklausyti
 • sette sitt preg på () palikti, padaryti neišdildomą įspūdį
 • sette sitt segl på () palaiminti, vizuoti
 • sette skilletegn (v.) dėti skyrybos ženklus
 • sette skrekk i () įbauginti, bauginti, išgąsdinti, sukelti baimæ, ábauginti
 • sette som overskrift () pavadinti
 • sette strek over () nustoti, pertraukti, sustoti, nutilti, sustabdyti, mesti, nutraukti, baigti
 • sette tegn på þymëti, žymėti
 • sette til (v.) prikišti nagus prie, apgadinti
 • sette til veggs () sumaišyti, maišyti, apstulbinti, sugluminti, prilipti, užstrigti, klijuotis, klijuoti, priklijuoti, suklijuoti, įstrigti, užsikirsti, įklimpti
 • sette tilbake (v.) sutrukdyti, trukdyti, apsunkinti
 • sette tilbake () sulaikyti, sulėtinti, trukdyti, sutrukdyti, priversti atsilikti
 • sette på spill (v.) statyti į pavojų, lošti, grėsti, kelti pavojų, rizikuoti, surizikuoti
 • sette på tronen (v.) karūnuoti
 • sette seg fast (v.) įklimpti
 • sette seg fast () sugesti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti
 • sette sitt merke på () atsiliepti
 • sette spiss på (v.) skaninti, gardinti, paskaninti prieskoniais
 • sette sporene i () paraginti, raginti
 • sette tapp i en tønne (v.) užkimšti, užkišti
 • sette til livs () kirsti, pa)baigti, pabaigti, baigti, sušveisti
 • sette til side (v.) atidėti, taupyti, atsisakyti, nereikalauti
 • sette sammen (v.) sudėti, surinkti, sukviesti, sugalvoti, užmaišyti, išgalvoti, pramanyti, sukurpti, išsigalvoti, įsigudrinti, kažkaip sugebėti, išradingai padirbti, dirbtinai sukurti, sudaryti, kelti, būti
 • sette stor pris på () pernelyg pabrėžti, aukštinti, labai vertinti, skirti ypatingą reikšmę, pernelyg pabrėžti/aukštinti, branginti, vertinti
 • sette strenger på () įtempti, įdėti stygas, átempti, sustyguoti, ádëti stygas
 • sette under vann (v.) užpilti, užtvindyti
 • sette tommeskruene på () priversti ką ką nors daryti, primygti, paspausti
 • sette ut lokkemat (v.) padėti jauką
 • sette varige flekker (v.) ištepti, tepti
 • sette ut i livet () vykdyti, įgyvendinti

sette sinonimai lage, produsere, sende ut, skyte, utvikle, av gårde dra, av gårde komme seg, av sted komme, beplante, beramme, beslutte, bestemme, dimittere, dra, fastlegge, fastsette, fastslå, føre opp, , gå av, gi fastere form, gi ut, gjøre klar/konkret, innkapsle, innta plassen, investere, kjæle, krype sammen, lange i seg, legge, legge på, legge på plass, legge til side, løslate, mure/støpe inn, offentliggjøre, plante, plasere, plassere, posere, publisere, putte, reise, , sette/føre opp, sette/helle/slurke i seg, sette/legge inn, sette/legge på plass, sette/legge seg godt til rette, sette/legge til side, sette/sitte høyt oppe, sette/slippe av, sette av, sette i opprettstående stilling, sette opp, sette seg, sitte/ligge på spranget, sitte ned, skjære i terninger, skyve fra seg, sluke, smyge seg inntil, stå modell, starte, stille, ta plass, tilbake, trykke, utskrive

Netoliese sette esantys žodžiai