būti norvegiškai

būti vertimas være, fryde seg, være halvgammel, dra på åra, være i den sjuende himmel, være hoppende glad, holde ut, holde seg, bli stående, framstille, produsere, lage, avle, iscenesette, oppføre, bygge, anlegge, snekre, føre opp, konstruere, sette opp, reise, tene, tjene, innbringe, bringe inn, stå, plassere, anbringe, gå, bli, fortsette, gå videre, holde på, oppholde seg, komme for å bli, være igjen, forbli, fortsette med å være, nå fram, ligge, falle mellom, møte fram, ankomme, komme, ligge/falle mellom, bevege seg, rekke, ta, legge, komme anstigende, være til, forekomme, eksistere, foregå, inntreffe, skje, bli av, hende, frambringe, -kalle, skape, frambringe/-kalle, forme, tvinge, få til å, utgjøre, gjøre tjeneste som, danne, stifte, opprette, sette sammen, betegne

 • (būti) nemalonėje, įtariamam i unåde, under mistanke
 • būti ant ribos (v.) være på randen av
 • bûti pradininku (v.) være banebrytende
 • būti pradininku (v.) være banebrytende
 • būti Barbe devyndarbe () ha mange jern i ilden
 • būti ant kojų () oppe, på beina
 • būti atsakingam (v.) overvåke, stå over, ha oppsyn med, kontrollere, ha makt over, råde over, ha tilsyn med, lede, behandle, manipulere, skjøtte, ta hånd om, se til, håndtere, betjene, leie, stå i spissen for
 • būti atsargiam (v.) passe seg, vokte seg for, se opp for, passe på, være på vakt, gå forsiktig til verks, gå stille i dørene, være forsiktig
 • būti atsargiam () passe på, være forsiktig, være forsiktig med, passe seg
 • būti atsigręžusiam (v.) stå like overfor, vende ut mot, ha dør ut til
 • būti kilusiam (v.) oppstå, skape, være opphav til, avlede, utlede, stamme fra
 • būti (kam) ant liežuvio galo ha det på tungen
 • būti aktyviam () hevde seg, markere seg
 • būti alergiškam (v.) få en reaksjon mot
 • būti arbitru (v.) mekle, dømme, være dommer
 • būti atmestam avvise, bli avvist, overse noen med vilje
 • būti atrastam () komme, stå fram, komme/stå fram, tre fram i lyset, vise seg, komme for dagen
 • būti atspariam (v.) være motstandsdyktig overfor
 • būti būdinga kam typisk for
 • būti drauge () holde sammen
 • būti geros formos () i god form, opplagt
 • būti greta (v.) løpe, flyte sammen, møtes, løpe/flyte sammen
 • būti griežtam su slem mot, være hard, være hard/slem mot
 • būti gyvam (v.) føle, vise, leve, kare sammen til livets opphold, leve fra hånd til munn, overleve, finnes, eksistere, leve av
 • būti išlaikytiniu () luske, drive omkring, snylte på, bomme
 • būti išparduotam () utsolgt, fullt, være utsolgt, bli utsolgt
 • būti išspirtam iš darbo () sparke, gi, få sparken, kvitte seg med, gi sparken, si opp, gi/få sparken, avskjedige
 • būti kaip devintame danguje () fryde seg, være halvgammel, dra på åra, være i den sjuende himmel, være hoppende glad
 • būti kaip tik () være midt i blinken for, være som skapt for, passe som hånd i hanske, sitte som støpt, passe perfekt
 • būti kapitonu (v.) lede, føre, være lagkaptein for
 • būti kilusiam iš () ætte fra, stamme fra
 • būti kokio skaičiaus () kalkulere, regne opp, liste, regne, telle opp, telje, telle, være i alt
 • būti ką bedarančiam () være i ferd med, være på nippet til å
 • būti laikomam (v.) høre hjemme, ha sin plass
 • būti laikomam () ha ord på seg for å være, gå for å være, passere som
 • būti lauke () bli ute
 • būti linkusiam () ha lyst til, på, kjenne, føle seg som, ha lyst på, til, kunne godt tenke seg, kjenne/føle seg som, ha lyst på/til, ha lyst til/på, være tilbøyelig til, ha en tendens til
 • būti kamuojamam (v.) lide av, smerte
 • būti kitos nuomonės () tillate seg å ha en annen mening, oppfatning, tillate seg å ha en annen mening/oppfatning, være uenig, ha ulike meninger
 • būti linkusiam veikti nenuspėjamu būdu () være noe for seg selv, følge sine egne lover, for seg selv være noe
 • būti namie () holde seg inne/hjemme
 • būti ne kažin kokiam ikke være mye til ., ikke være mye til..., ikke være stort å skryte av, skryte av ikke være stort å
 • būti nepagaunamam (v.) ikke riktig få tak i meningen, få tak i ikke riktig meningen, bli borte for, unngå oppmerksomhet, ikke huske
 • būti neproporcingam ikke stå forhold til hverandre, stå/lage i forhold til hverandre
 • būti nesavam (v.) krympe/kvie seg
 • būti pernelyg sunkiam bli for mye for, være, være/bli for mye for
 • būti linkusiam išklausyti ha et åpent sinn
 • būti linkusiam išklausyti/svarstyti ha et åpent sinn
 • būti liudininku (v.) være vitne til, overvære, bevitne, overvære som vitne
 • būti lygiam (v.) sammen, passe til, stå til, være lik med, kunne måle seg med
 • būti lygtinai paleistam få betinget dom, løslate på prøve, være på rett kjøl
 • būti menkam () ikke være noe særlig/noe større, ikke rare greiene
 • būti mokiniu () stå/være i lære
 • būti nariu (v.) være medlem av
 • būti nepagrįstai prastos nuomonės (v.) feilbedømme, ta feil av
 • būti nepergeriausios nuomonės apie () ikke ha høye tanker om, ikke verdsette
 • būti neteisingam kieno nors atžvilgiu () skjære alle over én kam
 • būti nusistačiusiam prieš (v.) motsette seg, gjøre motstand mot
 • būti pakrypusiam (v.) bøye, helle, stå skrått, vippe, sette i skråstilling, skrå
 • būti pamišusiam forstanden, være fra vettet, være fra vettet/forstanden
 • būti panašiam (v.) samsvare, passe, svare til
 • būti panašiam į (v.) se ut som/til å
 • būti panašiam į () slekte på, likne, ta etter
 • būti parduotam (v.) bli solgt, gå (til)
 • būti parduotam kartu su () passe, stå til, høre med til, følge med, passe/stå til
 • būti parduotam už (v.) innbringe, oppnå en pris av
 • būti pateiktam (v.) gå, føre, bli sendt, skulle sendes
 • būti pašarvotam ligge på lit de parade
 • būti pažįstamam () kunne, kjenne, være kjent med
 • būti pertekus (v.) være rik på
 • būti pranašesniam (v.) overgå
 • būti pranašesniam () lede med ett poeng, overtak, ha et forsprang på/en fordel framfor, være et hakk bedre enn, med ett lede poeng
 • būti nedraugiškam (v.) gi noen en kald skulder, avvise
 • būti palaikytam () ha ord på seg for å være, gå for å være, passere som
 • būti panaudotam kam () bli brukt, benyttet til, finansiere, gå/bli brukt til
 • būti pardavusiam () være utsolgt
 • būti parduodamam (v.) selge, omsette, selje, bli solgt
 • būti parduodamam () være på markedet, i handelen
 • būti pasirengusiam () holde seg parat
 • būti pavėžėtam () haike
 • būti per senam () eldes, bli gammel, eldast, være trygg på seg selv
 • būti pernelyg geros nuomonės apie () ha høye tanker om
 • būti rodomam () være i gang, la delta i veddeløp, løpe, springe, gå
 • būti priežastimi (v.) sette opp et skuespill, lage, skape, forme, tvinge, forårsake, få til å, bringe til, påføre, lede opp til
 • būti priežastimi () stå bak, effektuere, sette opp, reise, bringe, medføre, forårsake, avstedkomme, utløse, vekke, framkalle
 • būti priremtam prie sienos () møte veggen, stå med ryggen mot veggen
 • būti prislėgtam (v.) henge med hodet, sture
 • būti sumautam (v.) suge, være helt elendig/ubrukelig
 • būti sunkioje padėtyje ha det vanskelig
 • būti proporcingam () stå, være i forhold til hverandre, få betinget dom, løslate på prøve
 • būti ryšininku (v.) mekle, gå i forbønn, etablere kontakt
 • būti skolingam (v.) ha gjeld/overtrukket konto, skylde
 • būti sudribusiam (v.) sitte/gå lutende
 • būti svarbiam (v.) telle med, bety noe, komme med i betraktning, spille en stor rolle
 • būti tipišku atstovu (v.) være et godt eksempel på
 • būti užsidegusiam være begeistret for
 • būti užsiėmusiam () være opptatt med, være opptatt, ha fore
 • būti užsiėmusiam kuo være midt oppe i, være opptatt med
 • būti užsiėmusiam kuo nors () være opptatt med, være opptatt, ha fore
 • būti vadybininku (v.) bestyre, lede
 • būti tikram stole på, være trygg på
 • būti skirtam () ta på, i, holde, handsame, behandle, handle om, drøfte, dreie seg om
 • būti suprantamam () få til å forstå, virke, overbevise om, få til å oppfatte, få til å forstå/virke på, synke inn, gå opp for en
 • būti renkamam (v.) stille seg, stille som kandidat, stille til valg
 • būti skirtam kam (v.) være tilknyttet, sette i/ha sammenheng med, vedrøre
 • būti skirtingos nuomonės (v.) tillate seg å ha en annen mening, oppfatning, tillate seg å ha en annen mening/oppfatning, være uenig, ha ulike meninger
 • būti susietam () sette i, ha sammenheng med, være tilknyttet, sette i/ha sammenheng med, vedrøre
 • būti svaidomam (v.) kaste, hive, kassere, slenge, bli slengt hit og dit, hit og dit bli slengt
 • būti svarbesniam (v.) veie mer enn
 • būti tam tikro dydžio () måle
 • būti tam tikro lygio () dyktig, flink, kvalitets-, i stand til, kunne, duge til, være på høyde med
 • būti tėvu (v.) være far til, avle, fostre
 • būti už (v.) argumentere for/mot
 • būti reikalingam (v.) trenger, måtte, trenge, behøve, kreve, medføre, fordre, mane til, nødvendiggjøre, ha bruk for, forlange, påby
 • būti skitingos nuomonės (v.) tillate seg å ha en annen mening/oppfatning, være uenig, ha ulike meninger
 • būti sugretinamam (v.) måle seg med, være parallell med
 • būti sugrubusiomis rankomis () være trehendt, ha ti tommeltotter
 • būti suirzusiam () ikke føle seg bra, være uvel
 • būti susižavėjusiam () finne sjarmerende/nydelig
 • būti tarp (v.) gå, kjøreforbi, ligge/komme imellom, forløpe
 • būti teisėju (v.) dømme, stille for retten
 • būti tvirtam () slå i bordet, sette seg bestemt imot
 • būti susijusiam (v.) ha, bære med seg, medføre
 • būti susijusiam () ha med å gjøre, ha ansvar for, rote seg opp i, bli innblandet i, angå, vedrøre
 • būti varomam garo () dampe
 • būti viduryje (v.) sentrere, sette i midten
 • būti vis vien () komme ut på ett, være det samme for
 • negali būti ir kalbos () ikke på tale, utelukket
 • būti vertinamam (v.) vurdere, anslå, regnes
 • būti vertinamam () veie tungt
 • būti visiškai tikram () regne med, anta, formode, gå ut fra, føresette, gå ut frå, rekne med, ta for gitt
 • būti įnikusiam į (v.) fordype seg i, henge over (bøkene)
 • būti įpainiotam () ha med å gjøre, ha ansvar for, rote seg opp i, bli innblandet i
 • būti įvarytam į kampą () møte veggen, stå med ryggen mot veggen
 • neturintis būti tarnyboje () tjenestefri, fri
 • būti valdžioje styre, være i maktposisjon
 • būti vertam (v.) fortjene, gjøre seg fortjent til
 • būti vertam dėmesio snakke om, verd å nevne, verd å nevne/snakke om
 • būti įgulos nariu (v.) gjøre tjeneste om bord
 • būti žiūrovu (v.) være tilskuer
 • galėjimas būti įvykdytam (n.) gjennomførbarhet, mulighet
 • lemta būti (v.) skal
 • sutikti būti (v.) stille seg, stille som kandidat, stille til valg
 • va būti (v.) være til, forekomme, eksistere
 • būti vaidinamam (v.) fingre med, leke med, plukke på, spille, framstille, spele, opptre, opptre i/som, spille ut, opptre i, som, oppføres, gå, spille mot

būti sinonimai apsistoti, ateiti, atvažiuoti, atvykti, būti/jaustis kaip devintame danguje, būti kaip devintame danguje, daryti, darytis, duoti, egzistuoti, eiti, gaminti, gauti, gulėti, įkurdinti, įrengti, išeiti, ištikti, kelti, kurti, laimėti, likti, nueiti, nutikti, padaryti, pagaminti, parengti, pasidaryti, pasiekti, pasilikti, pašokti iš džiaugsmo, pastatyti, priversti, statyti, stovėti, sudaryti, sukelti, sukurti, švytėti iš džiaugsmo, tapti, tęsti, tęstis, tikti, toliau ką daryti, trukti, uždirbti, užsukti, va būti, versti

Netoliese būti esantys žodžiai
Kiti žodžio būti vertimai