fram lietuviškai

fram vertimas pirmyn, nukreiptas į priekį/pirmyn, tolyn, į priekį, užuosti, suuosti, pajusti, iškasti, atkasti, atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, prasidėti, karstytis, ropštis, išsikišęs, išplėšimas, išgavimas prievarta, turto prievartavimas, skubėti, paskubinti, paskubėti, skubinti, paskubėk! greičiau!

 • det å stå fram (n.) vieta, pozicija, požiūris
 • kalle fram (v.) sukelti, gaminti
 • dukke plutselig fram () dygti, kilti
 • fiske fram () išrauti, išrauti su šaknimis, ištraukti, ravėti, išnaikinti
 • fram med (v.) sugalvoti, pasiūlyti
 • bryte fram (v.) prasidėti, pasirodyti, iškilti
 • bære fram (v.) gimdyti, nešti, turėti, pagimdyti, turëti
 • dukke fram (v.) šmėkšoti, dunksoti
 • få fram i lyset () priminti
 • føle seg fram () ieškoti apgraibomis, apgraibomis eiti, grabalioti, grabinėti
 • grave fram (v.) surasti, išknisti
 • grave fram () atkasti
 • gå fram og tilbake (v.) žingsniuoti, vaikščioti
 • gå rett fram etter nesen eiti nosies tiesumu, veikti instinktyviai
 • heie fram (v.) raginti, sveikinti
 • kaste seg fram og tilbake (v.) daužytis, blaškytis, šlitiniuoti, kapanotis, kapstytis
 • kjempe seg fram () skintis kelią, lėtai judėti, veikti, dirbti juodą darbą, sunkiai dirbti, sunkiai, lėtai judėti/veikti, vergauti
 • komme fram (v.) pasirodyti, iškilti
 • komme fram (i lyset) būti atrastam, paaiškėti, tapti žinomam
 • komme fram i verden prasimušti
 • komme fram til et kompromiss pasiekti kompromisą, rasti pusiausvyrą
 • att og fram () pirmyn ir atgal
 • drive fram (v.) varyti, stumti, spausti
 • fram og tilbake () pirmyn ir atgal, kelionė ten ir atgal, kelionė ratu
 • hjelpe fram (v.) išplėsti, pakelti, pagerinti, paremti, remti, prisidėti prie, prižiūrėti, auginti, ugdyti
 • holde fram med (v.) tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • hulke fram (v.) raudoti, kūkčioti
 • kaste seg fram (v.) lėkti, švilpti, pulti, mestis
 • komme fram til (v.) pamanyti, manyti, nuspręsti, daryti išvadą
 • komme fram til () priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti
 • komme seg fram (v.) pakilti
 • komme seg fram () daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti, prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • (fram)vise, gå (v.) išstatyti, rodyti
 • leke seg fram til en melodi () išbarbenti, barbenti, skambinti iš klausos
 • kreke seg fram (v.) ropoti, rėplioti, slinkti, šliaužti, tykinti
 • legge fram (v.) išdėlioti, išrikiuoti, pateikti, pasiūlyti
 • legge fram () iškelti, pasiūlyti
 • lete fram () atkasti, atrasti, surasti
 • lokke fram (v.) išgauti, ištraukti
 • møte fram (v.) susirinkti, prisistatyti, pasirodyti, nueiti, atvykti, ateiti, būti, eiti, atvažiuoti, užsukti
 • rage fram (v.) išsikišti, kyšoti, atsikišti, iškišti
 • rake fram () atkasti, atrasti, surasti
 • rett fram (adj.) tiesus, status, tiesmukiškas, atviras
 • rykke fram og tilbake (v.) kraipyti, šokinėti, trūkčioti, judinti
 • rykke gradvis fram (v.) pasistumti, pastumti, lėtai slinkti
 • se fram til (v.) reikalauti, laukti, tikėtis, galvoti apie ateitį
 • se fram til () nekantriai laukti, tikėtis
 • si fram (v.) deklamuoti, išvardyti, pareikšti, išdėstyti, pasakoti, sakyti, kalbėti, kartoti, pasakyti
 • si fram () atmintinai sakyti
 • slepe seg fram (v.) dirbti juodą darbą, sunkiai dirbti, sunkiai, lėtai judėti/veikti, vergauti
 • springe fram (v.) plūsti
 • stake seg fram (v.) plaukti plokščiadugne valtimi
 • stige fram (v.) įgyti materialų pavidalą, ágyti materialø pavidalà
 • stikke fram () išsikišti, kyšoti, atsikišti, iškišti
 • stå fram (v.) paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • stønne fram (v.) (su)švokšti, sušvokšti, švokšti
 • støte fram () burbtelėti, išdrožti, išbarbenti
 • tre fram i lyset () paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • trenge seg fram (v.) stumtis, stumti, suspausti, išspausti, smeigti, kišti, veržtis
 • trenge seg fram () brautis
 • ture fram med (v.) užsispirti, atkakliai ką daryti, eiti pirmyn, stengtis iš visų jėgų
 • tvinge fram (v.) išplėšti, prievarta išgauti
 • velle fram (v.) paplūsti, pliūptelėti
 • vise fram (v.) eksponuoti, išstatyti, išdėstyti
 • vise fram () pasipuikuoti
 • nå fram (v.) atvykti, ateiti, būti, eiti, atvažiuoti, užsukti, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti
 • rykke fram (v.) daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti
 • skyve fram () pagreitinti, atkelti, padidinti
 • stotre fram (v.) užsikirsti, mikčioti
 • trekke fram (v.) staigiai pasisukti, čiupti
 • ture fram () dirbinėti, knebinėtis, terliotis
 • rekke fram () išsitiesti, ištiesti
 • fram (adv.) pirmyn, nukreiptas į priekį/pirmyn, tolyn, į priekį
 • fram (v.) užuosti, suuosti, pajusti, iškasti, atkasti, atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti, prasidėti, karstytis, ropštis
 • fram- (adj.) išsikišęs
 • fram- (n.) išplėšimas, išgavimas prievarta, turto prievartavimas
 • fram- (v.) skubėti, paskubinti, paskubėti, skubinti, paskubėk! greičiau!

fram sinonimai forover, framover, fremad, i all framtid, videre, bryte ut/fram, dukke opp, dukke opp/fram, få teften av, grave opp/fram, kare seg opp/fram, klatre, klyve, komme stigende, kravle, lukte lunta, oppstå, snuse opp, snuse opp/fram, suse opp/fram, troppe opp

fram- sinonimai fram-/utstående, fram-/avtvinging, pengeutpressing, fram-/påskynde, haste, ile, la det gå litt kvikt!, skynde på, skynde seg, være rask, vær rask!

Netoliese fram esantys žodžiai