komme lietuviškai

komme vertimas paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam, sušaukti, rinktis, užeiti, užsukti, užeiti pas, trumpai aplankyti, atmušti, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti, atiduoti, grąžinti, padėti atgal, mindyti, užminti, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti, ištrūkti, įveikti, praeiti, pravažiuoti, peršokti, priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti, žengti, įlėkti, įsiveržti, prasiveržti, nueiti, atvykti, ateiti, būti, eiti, atvažiuoti, artėti, apnikti, įsigalėti, apsigyventi, įsišaknyti, pasirodyti

 • komme ut på ett () būti vis vien
 • (komme) inn, flo pakilęs
 • det å komme (seg) løs (n.) išlaisvinimas, išnarpliojimas, išpainiojimas, išsinarpliojimas
 • komme for seint (v.) praleisti, nesutikti, prasilenkti su, pavėluoti į
 • komme i knipe (v.) turėti nemalonumų, patekti į bėdą
 • komme til kort () trūkti
 • av gårde komme seg () judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę
 • av sted komme (v.) judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę
 • av sted komme () skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • det å komme (seg) løs, frigjøring (n.) išlaisvinimas, išnarpliojimas, išpainiojimas, išsinarpliojimas
 • det å komme med et forslag (n.) siūlymas
 • gi tegn til å komme (v.) mostelėti, pirštu pakviesti
 • i orden komme () nusiraminti, susitvardyti, nurimti, nuraminti
 • komme (seg) videre (v.) be ... damas, dirbti, išlaikyti, ką daryti, laikytis, nepasiduoti, tebe-, tęsti, tęstis, toliau daryti, toliau eiti, toliau eiti/ką daryti, toliau ką daryti, toliau ką nors daryti, trukti
 • komme (seg) videre, fortsette be ... damas, dirbti, išlaikyti, ką daryti, laikytis, nepasiduoti, tebe-, tęsti, tęstis, toliau daryti, toliau eiti, toliau eiti/ką daryti, toliau ką daryti, toliau ką nors daryti, trukti
 • komme fart i sakene (v.) ūžti, virte virti
 • komme forbi (v.) aplankyti, užeiti, užsukti
 • komme forbi () užeiti, užsukti, užeiti pas, trumpai aplankyti
 • ikke komme (v.) neužeiti
 • ikke komme noen vei (kam) nepavykti, nieko nepasiekti
 • komme an på (adj.) priklausomas
 • komme anstigende () nueiti, atvykti, ateiti, būti, eiti, atvažiuoti, užsukti
 • komme av (v.) kilti, rastis
 • komme av sted (v.) paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti, judėti, keliauti, išvykti, leistis į kelionę
 • komme bort (v.) klajoti, bastytis, klajoti/keliauti po, nuklysti, klejoti, klaidžioti, klydinėti, netekti, pamesti
 • komme bort fra emnet (v.) nukrypti, klajoti/keliauti po, klejoti, nuklysti
 • komme bort fra emnet () pasukti, mestis į kitą pusę, pasukti/mestis į kitą pusę
 • komme for dagen () atsirasti, paaiškėti, išaiškėti, būti atrastam, tapti žinomam
 • komme for en dag (v.) rodyti, atskleisti, parodyti
 • komme for en dag () pasklisti, sklisti, išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • komme for å bli (v.) toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, pasilikti, apsistoti, būti, likti
 • komme fram (v.) pasirodyti, iškilti
 • komme fram (i lyset) būti atrastam, paaiškėti, tapti žinomam
 • komme fram i verden prasimušti
 • komme fram til (v.) pamanyti, manyti, nuspręsti, daryti išvadą
 • komme fram til () priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti
 • komme fram til et kompromiss pasiekti kompromisą, rasti pusiausvyrą
 • komme først i mål () turėti, nugalėti, palenkti, išeiti į gera, paimti viršų, laimėti, turėti/paimti viršų, įveikti
 • komme gjennom () užbaigti, įveikti
 • komme gjennom nåløyet padaryti karjerą
 • komme godt med () praversti
 • komme godt ut av det med () sugyventi, sutarti
 • komme i kontakt (v.) pasiekti, susisiekti su
 • komme godt ut av det () globoti, susidraugauti, sutarti
 • komme i form () palaikyti gerą būklę, formą, palaikyti gerą būklę/formą
 • komme i gang () skubėti, pasiskubinti, prakiurdyti, paskubėti, paskubinti, nerti, smukti, skuosti, rūkti, lėkti, spausti, mauti
 • komme i gang se å () pasiskubinti, imti ir daryti
 • komme i krangel med () įsivelti į ginčą su
 • komme i orden (v.) nusiraminti, susitvardyti, nurimti, nuraminti
 • komme i restanse (v.) vėluoti, atsilikti
 • komme i snakk med () pradėti, užmegzti
 • komme inn på () paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • komme med på laget () skiriamosios spalvos ženklas
 • komme over det verste () atsigauti, išsisukti iš bėdos
 • komme på etterskudd (v.) vėluoti, atsilikti
 • komme på etterskudd () atsilikti, vilktis
 • komme på rett kjøl (v.) ištiesinti, išlyginti
 • komme i gang med () prasidėti, pradėti, imti įprasti, imtis, prisiruošti
 • komme i stedet () pakeisti, pavaduoti
 • komme i ulage () sugesti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti
 • komme inn (v.) įeiti
 • komme inn i (v.) įeiti
 • komme inn i () priprasti, įpratinti, įsivažiuoti, priprasti prie, pajusti skonį
 • komme inn igjen (v.) sugrįžti, grįžti, vėl patekti
 • komme inn på livet () imtis, griebtis, imtis su entuziazmu, susikibti
 • komme løs (v.) išlaisvinti, išpainioti, išsipainioti
 • komme med alminneligheter (v.) kalbėti apskritai, neapibrėžtai
 • komme med i betraktning (v.) būti svarbiam, turėti reikšmės
 • komme med påskudd (v.) vengti atsakyti, išsisukinėti nuo atsakymo, išvengti, išspręsti, įveikti, išsisukinėti, apeiti, vengti
 • komme med vittigheter (v.) kalbėti šmaikščiai
 • komme opp til overflaten () išnirti į paviršių
 • komme overraskende på () netikėtai užklupti, sukirsti, išaiškinti, užklupti ką, užklupti nepasiruošusį
 • komme på kant med () susipykti
 • komme raskt i gang () pasiskubinti, imti ir daryti
 • komme sammen (v.) bendrauti, sugyventi
 • komme sammen () susirinkti, sueiti
 • komme seg (v.) sveikti, atgauti, atsigauti
 • komme seg av sted (v.) išeiti
 • komme over () užtikti, aptikti, rasti, įsitikinti, suprasti, atsitiktinai rasti/užeiti/užtikti, užeiti, atsitiktinai rasti, atrasti, įsitaisyti, atsigauti, pasitaisyti, pergyventi, ištverti, sumedžioti, gauti
 • komme på (v.) sugalvoti, pasiūlyti, pasiekti, prilygti, siekti, sudaryti
 • komme på avveier (v.) plaukti, nešti pasroviui, nuklysti, nukrypti, paklysti, plaukti/nešti pasroviui
 • komme på avveier () nesisekti, suklysti
 • komme seg fram (v.) pakilti
 • komme seg fram () daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti, prasimušti, suklestėti, pasisekti, pavykti, savo pasiekti, nugalėti visus sunkumus, kam pasisekti, aukštai iškilti, padaryti karjerą
 • komme seg på beina () atsistoti, pasitaisyti
 • komme til stykket iškyla reikalas
 • komme slengende etter (v.) atsilikti, vilktis, driektis
 • komme stigende () atsirasti, pasirodyti, atsitikti, iškilti, pasitaikyti, išdygti
 • komme seg unna () nešti kudašių, pabėgti, bėgti, palikti, ištrūkti iš, pamėginti sprukti, bėgti nuo
 • komme styrtende (v.) nerti, pulti, mestis, lėkti, dumti
 • komme til (v.) įvaryti, išvaryti, trenkti, suduoti, smogti, mušti, pataikyti į, priimti, pasiekti, susiklostyti, pataikyti
 • komme til () pasiekti
 • komme til seg selv () atsigauti, atgaivinti, atgyti
 • komme til syne igjen (v.) vėl pasirodyti
 • komme til å (v.) atsitikti
 • komme til å like (v.) pamėgti, susigyventi, mylėti, mėgti, jausti kam nors silpnybę
 • komme uinnbudt (v.) ateiti nekviestam, eiti nekviestam, įeiti be bilieto
 • se å komme i gang (v.) pasiskubinti, imti ir daryti
 • komme til bevissthet (v.) atgaivinti, atsigauti, atgyti
 • komme til bunns i (v.) suprasti, suvokti
 • komme til bunns i () išsiaiškinti esmę, atskleisti
 • komme til enighet () susitarti, susitaikyti
 • komme til krefter (v.) atsigauti, atgauti
 • komme til poenget () eiti prie reikalo, prieiti prie reikalo, svarbiausio dalyko
 • komme til sin rett () surasti save
 • komme til syne (v.) pasirodyti, stoti prieš, kad, atrodyti, pasiro- dyti
 • komme til unnsetning (v.) vienytis
 • komme til unnsetning () išvaduoti iš apsiausties
 • komme tilbake til (v.) paskelbti, atmušti, priminti, grąžinti, atiduoti, padėti atgal, pasukti atgal prie, pasukti atgal, grįžti, sugrįžti
 • komme unna () išsisukti, išsukti
 • komme ut (v.) pramogauti, lankytis kur
 • komme ut () išeiti, pasklisti
 • komme ut av skallet sitt įsidrąsinti, išlįsti iš savo kiauto
 • komme ut med sannheten () išplepėti, iškloti visą teisybę, prisipažinti, išduoti, iškelti aikštėn
 • komme videre (v.) imtis, daryti pažangą, judėti pirmyn, žengti į priekį, sektis, stumtis pirmyn, stumtis į priekį, judėti į priekį, keliauti, gerėti
 • komme videre () tęstis, išlaikyti, toliau eiti, ką daryti, toliau ką nors daryti, toliau ką daryti, trukti, tęsti, toliau daryti, dirbti, be ... damas, tebe-, nepasiduoti, laikytis, daryti toliau taip pat, toliau eiti/ką daryti
 • la tvilen komme noen til gode () pasitikėti neturint įrodymų
 • som kan komme til å (adj.) linkęs, greitas, galintis ką padaryti

komme sinonimai bosette seg, feste seg, flytte inn i embetsbolig, sette inn, slå rot, slå seg ned, tjenestegjøre, vise seg, ankomme, bevege seg, falle mellom, farende, farende/styrtende inn, forbedre, forlate, , gå framover, gå tilbake, gi/levere tilbake, gi seg i kast med, gjøre det bra, gjøre framskritt, godtgjøre, ha framgang, klare, komme/bli til, komme/gå/vende tilbake, komme/gå ut, komme/hoppe over, komme/nå fram, komme/slippe ut, komme/stå fram, komme/stikke innom, komme/vende tilbake til, komme anstigende, komme forbi, komme for dagen, komme fram til, komme seg fram, komme til/på/i, komme tilbake til, komme videre, legge, levere tilbake, ligge, ligge/falle mellom, møte fram, , nærme seg, nå fram, oppnå, refundere, rekke, returnere, rykke fram, se/stikke innom, sende tilbake, snu, stikke innom, styrtende inn, ta, ta et skritt, tilbakebetale, trå, tråkke, treffe, tre fram i lyset, utforme, utvikle, vende om, vise seg, vise tilbake, øke

Netoliese komme esantys žodžiai