sammen lietuviškai

sammen vertimas drauge, kartu, bendromis jėgomis, bendrai, su-, prilygti, būti lygiam, pašokti

 • (sammen)støt, slag (n.) smūgis, sutrenkimas
 • alle sammen () kaip vienas, kartu
 • brettet sammen () į dvi dalis, dvilinkai, per pusę
 • bylte sammen (v.) surišti
 • bøye(s) sammen (v.) suriesti, susiriesti
 • bøye(s) sammen, krumme(s) suriesti, susiriesti
 • arbeide sammen (v.) susivienyti, drauge dirbti, suvienyti pastangas
 • binde sammen (v.) susimokyti, veikti prieš, veikti išvien, cementuoti
 • bite sammen (v.) sugniaužti, sukąsti
 • blandet sammen (adj.) suplaktas, plaktas
 • bryte sammen (v.) įkristi, sugriūti, neišlaikyti, sužlugti, patirti nesėkmę, ko nors nepadaryti, nepavykti, susikirsti per egzaminą, pakliūti į bėdą, žlugti, nepasisekti, sutrikdyti, nutraukti, sužlugdyti
 • bryte sammen () sugesti, sugadinti, sulūžti, užsikirsti, neišlaikyti, palūžti, palaužti, trupinti, trupėti, irti, žlugti
 • drive sammen (v.) suginti, suvaryti
 • dynge sammen (v.) sumesti į krūvą, prikrauti, užversti, sudėti, sukrauti
 • filtre seg sammen (v.) įsipainioti, įpainioti
 • flytte sammen (v.) gyventi susidėjus, susimetus
 • henge sammen () sutapti, derintis
 • holde sammen () būti drauge, nesiskirti
 • klistre sammen (v.) klijuoti
 • knytte sammen (v.) susijungti, susitikti, jungti, jungtis, įjungti, sieti, susieti, sujungti
 • krølle sammen () glamžytis
 • blande sammen (v.) sumaišyti, palaikyti, suardyti, painioti, sutrikdyti, išmušti iš vėžių, nustebinti, sugluminti, supainioti, dirginti, nervinti, užmaišyti
 • blande sammen () sumaišyti, maišyti, apstulbinti, sugluminti
 • bunte sammen (v.) susigrūsti, sugrūsti, susispiesti, ankštai patalpinti
 • det som flyter sammen (n.) miglotas vaizdas
 • falle sammen (v.) susitarti, sutikti, pritarti, sutapti, sutikti su kuo nors
 • falle sammen, inntreffe samtidig (v.) susitarti, sutikti, pritarti, sutapti, sutikti su kuo nors
 • flyte sammen (v.) būti greta, ribotis, sueiti
 • gå sammen i par () susėsti ir pan. po du
 • kalle sammen (v.) sušaukti, rinktis, pašaukti
 • knekke sammen () susiriesti, suriesti
 • koke sammen (v.) sugalvoti, užmaišyti, išgalvoti, pramanyti, sukurpti, išsigalvoti
 • komme sammen (v.) bendrauti, sugyventi
 • komme sammen () susirinkti, sueiti
 • krøke seg sammen (v.) raitytis, susiraityti, susiriesti
 • kople sammen (v.) susikabinti, sukabinti
 • kople sammen () sujungti, prijungti
 • krype sammen (v.) trauktis susigūžus, glūdoti, tūnoti, krūptelėti, susigūžti, atšokti, išsigąsti, pabūgti, atšlyti, tupėti, kiurksoti, pritūpti, susiriesti, glaustis, įsitaisyti, prisiglausti, priglusti
 • rykke sammen () pasitraukti
 • passe sammen med () sugyventi, sutarti
 • rulle sammen (v.) apvynioti, susukti, suvynioti
 • rulle sammen () suvynioti, suskleisti, užraitoti
 • sette sammen igjen (v.) vėl surinkti, vėl susirinkti
 • krølle seg sammen (v.) nuvysti, sudžiovinti
 • lodde sammen (v.) lituoti
 • pakke sammen su(si)dėti, su(si)pakuoti, su(si)pakuoti, sudėti
 • passe godt sammen () globoti, susidraugauti, sutarti
 • rase sammen (v.) nuversti, nuvirsti, pargriūti, nukristi
 • rotte seg sammen mot () suburti, susiburti, susimokyti, veikti prieš, veikti išvien
 • røre sammen (v.) išmaišyti, išsukti
 • sammen med (adj.) bendras, jungtinis, drauge su
 • sammen med () drauge su, kartu, išvien
 • skrape sammen () vargais negalais sukrapštyti, surasti, tik iš bėdos, vargais negalais sukrapštyti/surasti
 • slå sønder og sammen () visiškai sumušti, lengvai įveikti, aplenkti
 • slå sønder og sammen (v.) paversti, privesti, priversti
 • lappe sammen () pataisyti, paremontuoti
 • lei alt sammen () persisotinęs, nerandantis sau vietos
 • lenke sammen (v.) jungti, jungtis, įjungti, sieti, susieti, sujungti
 • lime sammen () suklijuoti, sulipti
 • løpe sammen (v.) sutraukti, surūgti, sukrekėti, susieiti, sueiti, suartėti, susijungti
 • passe sammen (v.) atitikti, neprieštarauti, sietis, rištis, sutapti, sutikti, sutarti
 • plukke sammen (v.) sukaupti, užeiti ko nors paimti, sudaryti, kompiliuoti
 • presse sammen (v.) ankštai patalpinti, suspausti
 • rote sammen (v.) painioti, sumaišyti
 • rotte seg sammen () suburti, susiburti, susimokyti, veikti prieš, veikti išvien
 • samle sammen () nubraukti, nušluoti, atmesti, sušluoti
 • skjøte sammen (v.) sujungti, prijungti
 • slå seg sammen med () susidėti su
 • snakke sammen (v.) kalbėtis
 • snurpe sammen (v.) raukšlėtis
 • snurpe sammen munnen (v.) sučiaupti
 • snøre sammen (v.) varžyti, veržti
 • legge sammen (v.) sulenkti, sulankstyti, suvynioti, suskleisti, užraitoti
 • legge sammen () sudėti, suskaičiuoti
 • regne sammen () skaičiuoti, suskaičiuoti
 • sette sammen (v.) sudėti, surinkti, sukviesti, sugalvoti, užmaišyti, išgalvoti, pramanyti, sukurpti, išsigalvoti, įsigudrinti, kažkaip sugebėti, išradingai padirbti, dirbtinai sukurti, sudaryti, kelti, būti
 • slutte seg sammen () susitarti, susidėti, bendradarbiauti, padėti, pagelbėti, susivienyti, drauge dirbti, suvienyti pastangas
 • slå sammen (v.) sujungti, suvienyti, pamažu virsti, sugalvoti, sukurpti, jungtis
 • smelte sammen (v.) susijungti, susitikti, susilydyti, sulydyti, lydytis
 • smøre sammen (v.) sukeverzoti, keverzoti, prikeverzoti, brūkštelėti
 • smøre sammen () suorganizuoti, suburti, suvienyti
 • støte sammen (v.) susikauti, susiremti, prieštarauti
 • synke sammen (v.) nusvirti, svirti, nuvysti, vysti
 • tett sammen () vienas prieš vieną, iš arti
 • stifte sammen (v.) susegti
 • stue sammen () kauptis, surinkti, rinkti, susikaupti, sukaupti, susigrūsti, susikimšti
 • styrte sammen () pasiduoti, įkristi, sugriūti, neišlaikyti
 • sveise sammen (v.) virinti
 • ta seg sammen () suimti save į rankas
 • stimle sammen (v.) susirinkti, spiestis, prisigrūsti, prigrūsti, užplūsti, apstumdyti, grumdyti, būriais eiti, rinktis, būriais eiti/rinktis
 • til sammen () kartu, iš viso
 • trenge sammen (v.) tirštinti, sutirštinti, sutrumpinti, suglausti, kondensuoti
 • trenge seg, stimle sammen, klenge seg inn på (v.) susirinkti, spiestis
 • trykke (seg) sammen susispausti
 • trykke sammen (v.) sutraiškyti, traiškyti, grūsti, suspausti, sugrūsti, numalšinti
 • tvinne sammen (v.) apvyti, supinti
 • vanke sammen (v.) bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis
 • vanke sammen med (v.) bendrauti, susidėti
 • vokse sammen (v.) suaugti
 • være sammen med () bendrauti, užmegzti pažintį, rimtai draugauti, trankytis

sammen sinonimai i fellesskap, i samråd med, samlet, hoppe, kunne måle seg med, være lik med

Netoliese sammen esantys žodžiai