story lietuviškai

story vertimas I n storey. IIn 1) pasaka; pasakojimas; apysaka; 2) padavimas; a good/funny story anekdotas; short story trumpas apsakymas; novelė; cock-and-bull story nebūti dalykai; a gross/naughty story nepadorus anekdotas; 3) fabula

 • fairy story (n.) visiškas prasimanymas, nebūtas dalykas, pramanyta istorija, nesąmonė, prasimanymas, pasaka, pasakiškas
 • fairy-story (n.) pasaka, pasakiškas
 • story line (n.) veiksmas, siužetas
 • life story (n.) biografija, gyvenimo istorija
 • to cut a long story short (adv.) trumpai tariant, žodžiu, trumpai, trumpai sakant, glaustai
 • the story goes kalbama, žmonės kalba
Paaiškinimas anglų kalba
 • (message) a message that tells the particulars of an act, occurrence, or course of events; presented in writing, drama, cinema, radio, or TV
 • (fiction) a piece of fiction that narrates a chain of related events Type of: fiction
 • (structure) a structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale
 • (history) a record or narrative description of past events
 • (news) a short account of the news
 • (lie) a trivial lie

story sinonimai account, chronicle, description, excuse, fable, fiction, floor, history, legend, level, little story, myth, narration, narrative, news report, novel, recital, relation, report, romance, tale, theme, version, write up, write-up, yarn, floor, level, storey, fib, tale, taradiddle, tarradiddle, yarn

Netoliese story esantys žodžiai