grynas angliškai

grynas vertimas 1. (be priemaišų) pure; g. auksas pure gold; g. oras clear/pure air;2. (doras, tyras) pure; 3. prk. (tikras): g. sutapimas mere/pure coincidence; g. nesusipratimas pure misunderstanding; gryna teisybė simple truth ;4. (tuščias, nuogas) bare, naked ; g. laukas open country ; gryname ore in the open (air); g. svoris net weight ; grynasis pelnas clear profit; turėti šimtą rublių grynojo pelno make a clear hundred roubles ; grynasis tarinys gram. simple predicate; gryni faktai bare/naked facts

  • grynas šokoladas () bittersweet chocolate, semi-sweet chocolate, dark chocolate, plain chocolate
  • grynas jūros oras (n.) fresh air, ozone, country air, outdoors, out-of-doors, open air, open

grynas sinonimai atviras, doras, elementarus, kuklus, neapsaugotas, neatskiestas, nepridengtas, paprastas, pažodinis, pradinis, tiesioginis, tikras, tyras, visiškas

Netoliese grynas esantys žodžiai
Kiti žodžio grynas vertimai