tarnyba angliškai

tarnyba vertimas 1. service; work; job šnek.; (vieta) office, post , situation; karinė t. military service; valstybės t. civil service; tikroji/aktyvioji t. kar. service with the colours , active service; stoti į tarnybą take a job, take office; turėti tarnybą hold a post; ieškoti tarnybos look for a job arba for work; priimti ką į tarnybą take smb into service; tarnybos reikalais on official business ; ne tarnyboje off duty; atleisti iš tarnybos dismiss;2. (speciali įstaiga) service; ryšių t. kar. signal service; communication service amer.; eismo t. glžk. traffic department/management; kelių t. glžk. track maintenance

 • pašto tarnyba (n.) postal service
 • pakaitinė tarnyba (n.) alternative service
 • valstybės tarnyba (n.) civil service, department, section, service
 • valstybės tarnyba () civil service
 • valstybės tarnyba (n.) civil service
 • krašto karinė tarnyba (n.) national service
 • Maisto ir veterinarijos tarnyba (n.) Food and Veterinary Office
 • sveikatos priežiūros tarnyba (n.) health service
 • tarptautinė viešoji tarnyba (n.) international civil service
 • EB kalbų tarnyba (n.) EC language service
 • Vidaus rinkos derinimo tarnyba (n.) Office for Harmonization in the Internal Market
 • moterų karinė tarnyba (n.) women's military service
 • savanoriška karinė tarnyba (n.) voluntary military service
 • slaptoji tarnyba (n.) secret service
 • Europos civilinė tarnyba (n.) European civil service
 • stoti į karo tarnybą (v.) join up, join the armed forces, join the army, join the forces, take service, volunteer, enlist
 • įdarbinimo tarnyba (n.) employment service
 • įvesdinti į tarnybą (v.) install, instal, put in, set up
 • socialinė tarnyba (n.) social services
 • viešoji tarnyba (n.) public service
 • Europos vaistų kontrolės tarnyba (n.) European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
 • valstybinė sveikatos priežiūros tarnyba (n.) State health service

tarnyba sinonimai aptarnavimas, buvimas tarnaite, darbas, darbo vieta, pagalba, postas, serviravimo būdas, tarnavimas, tarnystė, viena iš karinių pajėgų, vieta

Netoliese tarnyba esantys žodžiai
Kiti žodžio tarnyba vertimai