office lietuviškai

office vertimas n 1) įstaiga; biuras; 2) pareigos, vieta; honorary office garbės pareigos; to hold office užimti postą; to take office stoti į tarnybą; to get/come into office pradėti eiti pareigas; to be in office būti valdžioje; 3) apeigos; pamaldos; 4) raštinė, kontora; editorial office redakcija; publishing office leidykla; private office asmeninis kabinetas; inquiry office informacijų biuras; 5) ministerija, žinyba; Foreign O. užsienio reikalų ministerija (Anglijoje)

 • post office financial services (n.) finansinės pašto paslaugos
 • Community Trademark Office EB prekių ženklų biuras
 • Community Trademark Office (n.) EB prekių ženklų biuras
 • elective office (n.) renkamosios pareigos
 • office automation (n.) įstaigos automatizavimas
 • leave office (v.) atsistatydinti
 • Food and Veterinary Office (n.) Maisto ir veterinarijos tarnyba
 • public office (n.) viešosios pareigos
 • office worker (n.) raštinės tarnautojas
 • home office (n.) pagrindinė būstinė
 • Office for Harmonization in the Internal Market (n.) Vidaus rinkos derinimo tarnyba
 • office supplies (n.) raštinės reikmenys
 • office-bearer (n.) pareigūnas
 • head office (n.) pagrindinė būstinė
 • business office (n.) kabinetas, įstaiga, skyrius, ministerija, kasa, punktas
 • local post office (n.) paštas, pašto skyrius
 • Office for Harmonisation in the Internal Market () Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Office for Harmonisation in the Internal Market (n.) Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • post office (n.) paštas, korespondencija, pašto skyrius
 • office equipment (n.) kanceliarinės prekės, kanceliarinës prekës, raštinės įranga
 • office equipment (n.) raštinės įranga
 • box office (n.) kasa, bilietų kasa
 • Community Plant Variety Office (n.) Bendrijos augalų veislių biuras
 • main office (n.) pagrindinė būstinė
 • International Labour Office (n.) Tarptautinis darbo biuras
 • multiple office holding (n.) daugiapareigystė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (place of business) place of business where professional or clerical duties are performed
 • (administrative unit) an administrative unit of government
 • (duty) the actions and activities assigned to, required, or expected of a person or group
 • (government activity) holding an office means being in power
 • (staff) professional or clerical workers in an office
 • (religious rite) a religious rite or service prescribed by ecclesiastical authorities Type of: religious rite
 • (occupation) a job in an organization

office sinonimai agency, appointment, authority, berth, billet, body, building, bureau, business, business office, church, church service, commission, concern, constituency, cult, department, duty, employment, facility, factory, federal agency, function, government agency, government department, job, jurisdiction, Mass, occupation, office staff, organisation, organization, part, place, position, post, power, responsibility, role, room, service, situation, spot, station, suite, vocation, warehouse, worship

Netoliese office esantys žodžiai