business lietuviškai

business vertimas n 1) reikalas, dalykas; 2) užsiėmimas; 3) komercinė veikla; 4) firma; let's get to businesspereikime prie reikalo; on business su reikalais; mind your own business! žiūrėk savo reikalų!; that is my business tai mano reikalas; business hourspriėmimo, prekiavimo valandos; to do business turėti prekybinius reikalus; big business stambus kapitalas; slack business negyva, lėta prekyba; good business! puikus dalykas!, gerai!

 • business morals (n.) verslo moralė
 • business activity (n.) verslininkystė
 • business administration (n.) verslo valdymas
 • Business administration Administravimas
 • business data processing (n.) verslo duomenų apdorojimas
 • business firm (n.) firma
 • business location (n.) verslo organizavimo vieta
 • business policy (n.) verslo politika
 • business concern (n.) koncernas, įmonė
 • business enterprise (n.) reikalas
 • business line (n.) prekių partija, asortimentas, rūšis, sritis
 • business office (n.) kabinetas, įstaiga, skyrius, ministerija, kasa, punktas
 • business organisation (n.) koncernas, įmonė
 • business lease (n.) nuomos verslas
 • business name (n.) verslo pavadinimas
 • business organization (n.) koncernas, įmonė
 • business card (n.) kortelė, atvirukas, bilietas
 • Business intelligence Verslo analitika
 • business leader (n.) magnatas
 • Business cycle Ekonominis ciklas
 • business management (n.) įmonės vadovybė
 • Business plan Verslo planas
 • Business school Verslo vadybos mokykla
 • business start-up (n.) įmonės įkūrimas
 • business tax (n.) verslo mokestis
 • startup business (n.) naują verslą pradedanti įmonė
 • line of business (n.) prekių partija, asortimentas, rūšis, sritis
 • distribution business (n.) prekybos įmonė
 • money-making business (n.) aukso kasyklos
 • order of business (n.) darbotvarkė
 • type of business (n.) įmonės rūšis
 • family business (n.) šeimos įmonė
 • show business (n.) pramogų industrija
 • show-business (n.) pramogų industrija
 • craft business (n.) amatų įmonė
 • large business (n.) didelė įmonė
 • medium-sized business (n.) vidutinė įmonė
 • real estate business (n.) nekilnojamojo turto verslas
 • rental business (n.) nuomos paslaugų verslas
 • size of business (n.) įmonės dydis
 • small business (n.) maža įmonė
 • Business broker Prekybos agentas
 • Business rule Verslo taisyklė
 • Business continuity planning IT paslaugų tęstinumo valdymas
 • Master of Business Administration Verslo administravimo magistras
 • Subscription business model Abonentas
 • Sustainable business Žaliasis verslas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (enterprise) a commercial or industrial enterprise and the people who constitute it
 • (commerce) the activity of providing goods and services involving financial, commercial, and industrial aspects
 • (activity) the principal activity in your life that you do to earn money
 • (worry) a rightful concern or responsibility Type of: concern
 • (aim) an immediate objective Type of: aim
 • (business activity) the volume of commercial activity
 • (sector) business concerns collectively
 • (people) customers collectively
 • (playacting) incidental activity performed by an actor for dramatic effect

Business sinonimai Commerce, Commercial Sector, Contraceptive Importation, Prices, Sales, Vendors

business sinonimai business-, commercial, trade, mercantile, affair, affairs, bargaining, branch of industry, branch of trade, business concern, business enterprise, business organisation, business organization, business sector, business world, byplay, case, clientèle, clients, commerce, commercial enterprise, company, concern, concerns, corporation, craft, craftsmanship, custom, customers, dealings, duty, economic life, employment, enterprise, establishment, field, field of operation, industry, instance, job, line, line of business, line of work, matter, matters, occupation, patronage, practice, profession, professional skill, pursuit, returns, sales, sales total, stage business, thing, trade, trading, turnover, venture, vocation, workmanship, clientele, practise, shop, store, venture, works, enterprise

business- sinonimai business, commercial, trade, mercantile

Netoliese business esantys žodžiai