uždaryti angliškai

uždaryti vertimas 1. shut, close; (užrakinus) lock in; u. duris close/shut a door ; u. spintą close a cupboard ; u. sieną close the frontier ; u. kelią bar the way; u. vaikus kambaryje shut children in a room;2. (užbaigti) close; (nutraukti veikimą) close/shut down; u. skliaustus close the brackets; u. įmones (mokyklas) shut/close down the enterprises (schools); u. inventorizacijai close for stock-taking;3. (į kalėjimą) lock up, confine, imprison ; 4. (valgį) dress, season

  • uždaryti į narvą (v.) cage, cage in
  • hermetiškai uždaryti (v.) stop up, seal up, seal, seal off
  • hermetiškai uždaryti () seal

uždaryti sinonimai užrakinti, užrakinti ką, įkalinti, įsmeigti, įtaisyti, kad paskui nepatektum, neįeiti, neįleisti, neleisti įeiti, pakabinti, pašalinti, pritvirtinti, sulaikyti, užblokuoti, užmerkti, užrakinti/uždaryti, užsidaryti, užtverti, užverti

Netoliese uždaryti esantys žodžiai
Kiti žodžio uždaryti vertimai