wind lietuviškai

wind vertimas I poet. n 1) vėjas; adverse/contrary/head wind priešingas vėjas; fair wind palankus vėjas; wet wind vėjas su lietumi; high/strong wind stiprus vėjas, vėtra; down the wind pavėjui; close/near to the wind a) kiek galima prieš vėją (buriuojant); b)perk. padorumo ribose; 2) oro srovė; 3) kvėpavimas; short/bad wind dusulys; to get one's wind atsidusti, atsikvėpti;to lose wind uždusti; 4) kvapas;perk. gandas, plepalai; to get wind of suuosti; pajusti; to take/get wind pasklisti; 5) (papr. the wind) muz.pučiamieji instrumentai; 6) med. dujos; the four winds keturios pasaulio šalys; from the four winds iš visų pusių; to get/have the wind of būti geresnėje padėtyje IIv 1) uždusinti, nualsinti; 2) leisti atsikvėpti; atgauti kvapą; 3) užuosti, pajusti; 4) pūsti (ragą) IIIn 1) pasisukimas, apsisukimas; 2)tech. vija IVv (wound) 1) raitytis, rangytis; 2) sukti(s); 3) užsukti (laikrodį); 4) apgręžti; 5) pakelti gerve; to wind around ap(si)sukti; to wind offiš(si)vynioti; to wind up a) užsukti (laikrodį); b) apvynioti; c) pakelti (drausmę);d) likviduoti (įmonę)

 • get wind of (v.) išgirsti, užuosti, suuosti, pajusti
 • wind energy (n.) vėjo energija
 • Wind energy Vėjo energija
 • get one's second wind (v.) įgyti antrąjį kvėpavimą, pajusti naujų jėgų antplūdį, nurimti
 • wind cone (n.) vėjarodis
 • get wind (v.) sužinoti
 • wind off (v.) nusivynioti, nuvynioti, išvynioti
 • wind band (n.) pučiamųjų orkestras
 • get one's wind (v.) įgyti antrąjį kvėpavimą, pajusti naujų jėgų antplūdį, nurimti
 • trade wind (n.) pasatas
 • Trade wind Pasatas
 • get the wind up () bijoti, išsigąsti, sunerimti
 • sea wind (n.) jūrinis brizas
 • Solar wind Saulės vėjas
 • Wind rose Vėjų rožė
 • Wind farm Vėjo ferma
 • Wind power Vėjo energija
 • wind sleeve (n.) vėjarodis
 • Wind tunnel Aerodinaminis vamzdis
 • wind up (v.) prisukti
 • wind up (v.) pašalinti, likviduoti, paðalinti, užbaigti veiklą, gyvenimą, užbaigti, baigti, galų gale ką nors padaryti, užbaigti veiklą/gyvenimą, atsidurti, patekti
 • wind up () užbaigti, įveikti
 • Wind turbine Vėjo jėgainė
 • wind-force (n.) vėtros stiprumas
 • Buran (wind) Buranas
 • Gone with the Wind (film) Vėjo nublokšti (1939 filmas)
 • Katabatic wind Katabatinis vėjas
 • Mistral (wind) Mistralis
 • Foehn wind Fenas
 • Gone with the Wind Vėjo nublokšti (romanas)
 • Zonda wind Zonda
Paaiškinimas anglų kalba
 • (weather condition) air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure
 • (influence) a tendency or force that influences events Type of: influence
 • (talking) empty rhetoric, or insincere or exaggerated talk
 • (guidance) an indication of potential opportunity
 • (musical instrument) a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath
 • (unconditioned reflex) a reflex that expels intestinal gas through the anus
 • (rotation) the act of winding or twisting
 • (breath) the act of expelling air from the lungs
 • (travel) to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course
 • (be) to extend in curves and turns
 • (displace) to arrange or coil around
 • (smell) to catch the scent of; to get wind of
 • (tighten) to coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem
 • (intertwine) to form into the shape of a wreath
 • (raise) to raise or haul up with, or as if with, mechanical help

wind sinonimai air current, airflow, confidential information, current of air, flatulence, flow of air, gas, hint, idle words, jazz, lead, malarkey, malarky, nothingness, pointer, steer, tip, twist, winding, wind instrument, wrapping, breaking wind, farting, flatus, fart, gas, bend, blow, coil, coil up, curl, curve, encircle, hoist, lift, loop, meander, nose, reel, reel in, roll, roll up, scent, snake, sniff, snuff, snuffle, spool, thread, turn, twine, twist, wander, weave, wind up, wrap, wreathe

Netoliese wind esantys žodžiai