times lietuviškai

times vertimas prep: five times two is (arba equals) tendukart penki -- dešimt

 • two times (adv.) du kartus daugiau
 • at times (adv.) kartais, retkarčiais, kartkartėmis, kai kada
 • a long time (adv.) labai seniai, labai ilgai, daug laiko, ilgai, šimtą metų
 • at a good time (adv.) anksčiau ar vėliau, su laiku
 • from time to time (adv.) kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
 • time-sharing (n.) pakaitinis naudojimasis turtu
 • at one time (adv.) kažkada, kadaise, anksčiau
 • a little bit at a time (adv.) po truputį, palaipsniui, pamažu, dalimis
 • at the same time (adv.) vienu metu, vienu kartu, tuo pat metu, sutartinai, tuo pačiu metu
 • every time (adv.) visada
 • every time () kai, kada, kadangi, tuo metu, kol, kada tik, jei, kai tik
 • for a long time (adv.) labai seniai, labai ilgai, daug laiko, ilgai, šimtą metų
 • for the time being (adv.) kol kas, šiuo tarpu
 • all the time (adv.) nuolat, visada, visą laiką, amžinai, nepaliaujamai, be perstojo, be paliovos, nuolatos
 • free time (n.) laisvalaikis, poilsio metas
 • full-time (adj.) visu etatu
 • good-time (adj.) malonus, draugiškas, linksmas
 • half-time (n.) pusė, kėlinys
 • in good time (adv.) pakankamai anksti, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • point in time (n.) akimirka, momentas
 • one at a time (adv.) vorele, vienas paskui kitą
 • pass the time (v.) stumti laiką
 • have a good time (v.) juoktis, kvatoti, padaryti pramogą, pralinksminti, gerai praleisti laiką, linksmintis
 • in no time (adv.) momentaliai
 • in time (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai, lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, pakankamai anksti, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą
 • in time (n.) į taktą
 • in time () pakankamai anksti, pačiu laiku, laiku, tinkamu laiku, tinkamai, punktualiai
 • on time (adv.) lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, pakankamai anksti, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą, pačiu laiku, laiku, tinkamu laiku, tinkamai, punktualiai
 • long time (n.) amžius
 • of all time (adv.) kada nors
 • old-time (adj.) vaizdingas
 • small-time (adj.) smulkus, mažo kalibro
 • take time off (v.) nedirbti
 • time lag (n.) gaišimas, užgaišimas, atidėjimas
 • time limit (n.) paskutinis terminas, skirtas laikas
 • time of day (n.) valanda, laikas
 • time bomb (n.) uždelsto veikimo bomba
 • time delay (n.) atsilikimas, atotrūkis, sulėtinimas
 • time of year (n.) metų laikas, sezonas
 • time off (n.) laisvalaikis
 • time out (n.) pertraukėlė, pertrauka, atokvėpis
 • time out (v.) sužlugdyti, sužlugti, atšaukti, atsisakyti
 • time period (n.) laikotarpis, metas, tarpsnis
 • time span (n.) laikotarpis, metas, tarpsnis
 • time-table (n.) sąrašas, tvarkaraštis
 • time to come (n.) ateitis, būsimasis
 • time-honoured (adj.) labai senas
 • time slot (n.) skirtas laikas
 • time-consuming (adj.) reikalaujantis/atimantis daug laiko
 • Time zone Laiko juosta
 • time value (n.) ilgumas
 • legal working time (n.) įstatymo nustatytas darbo laikas
 • reduction of working time (n.) darbo laiko sutrumpinimas
 • arrangement of working time (n.) darbo laiko suderinimas
 • question time (n.) paklausimų metas
 • working time (n.) darbo laikas
 • Working time Darbo laikas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (case) an instance or single occasion for some event
 • (more, less definite) a more or less definite period of time now or previously present Type of: time period
 • (period, time considered) a period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something Type of: time period
 • (arithmetic operation) an arithmetic operation that is the inverse of division; the product of 2 numbers is computed
 • (indefinite period, usually) an indefinite period (usually marked by specific attributes or activities) Type of: time period
 • (moment) a suitable moment Type of: moment
 • (attribute) the continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past Type of: attribute
 • (experience) a person's experience on a particular occasion Type of: experience
 • (metre reading) a reading of a point in time as given by a clock
 • (dimension) the 4th coordinate that is required (along with 3 spatial dimensions) to specify a physical event
 • (rhythmicity) rhythm as given by division into parts of equal duration
 • (term) the period of time a prisoner is imprisoned
 • (pause) a pause from doing something (as work)
 • (quantify) to measure the time or duration of an event, action, or the person who performs an action in a certain period of time
 • (schedule) to assign a time for an activity or event Type of: schedule
 • (determine) to set the speed, duration, or execution of Type of: determine
 • (regulate, set, time) to regulate or set the time of Type of: adjust
 • (adjust so that) to adjust so that a force is applied and an action occurs at the desired time Type of: adjust

times sinonimai multiplication, multiplied by

Time sinonimai Effects, Longterm, Effects, Long-Term, Longterm Effects, Long-Term Effects

time sinonimai bar, clip, clock time, detention, epoch, fourth dimension, hour, hr, imprisonment, jail sentence, pacing, penalization, penalty, prison, prison sentence, prison term, punishment, retribution, sentence, tempo, time of day, meter, metre, penalisation, clock, measure, regulate

Netoliese times esantys žodžiai