šis angliškai

šis vertimas this (pl these); (kalbamasis) the present ; ši knyga mano this book is mine; šios dienos (apie laikraštį ir pan.) today's; ligi šios dienos to this day; up till now; ligi šios vietos up to here, up to this point; šiuo metu at present, today; šių metų of this year; šio mėnesio of this month ; inst sutr.; šio mėnesio penktą dieną on the fifth of this month; on the fifth inst; šiuo (pranešama ir pan.) herewith; šiuo raštu/dokumentu teis. by these presents; šiuo atveju in this case ; šiuo būdu in the following way, thus; šis tas something; nei šis, nei tas neither fish, flesh, nor good red herring idiom.; nei šio, nei to (šiaip sau) so-so, middling; nei iš šio, nei iš to without rhyme or reason

  • šis vakaras () tonight

šis sinonimai anas, skirtas, tas, tokie, tokie/šie dalykai, toks, vienas toks

Netoliese šis esantys žodžiai
Kiti žodžio šis vertimai