kuris angliškai

kuris vertimas įv. 1. (klausiamasis) which; kuri knyga? which book?;2. (santykinis) which (apie negyvus daiktus); who (apie žmones); that (abiem atvejais); plunksna, kuri guli ant suolo the pen which/that lies on the desk; vyras, k. vakar atėjo the man who/that came yesterday ;3. (nežymimasis): kurį laiką for some time, for a while; bet k. any; (kiekvienas) every; k. ne k. some; kurie ne kurie some people

  • kuris yra kuris which is which(?)
  • kai kuris () certain, some
  • kuris tik () whichever
  • bet kuris (adj.) either, every, each
  • bet kuris () an, 1, any, whatever, whatsoever, either, whichever
  • kuris skolinasi (n.) borrower
  • kuris bėga nuo tikrovės (n.) escapist, dreamer, wishful thinker

kuris sinonimai , kas, kokį, koks

Netoliese kuris esantys žodžiai
Kiti žodžio kuris vertimai