so lietuviškai

so vertimas 1. adv taip; taigi, tuo būdu, vadinasi; tiek; is that so? argi?; you said it was good and so it isjūs pasakėte, kad tai gerai, taip ir yra; 2. pron šitai, tai; I told you so aš tai jums ir sakiau; two hundred or so du šimtai arba maždaug tiek; so far tuo tarpu, kol kas; so far as kadangi; kiek; so long tuo tarpu, kol kas, iki pasimatant; so so šnek. nieko sau, pusėtinai; and so on/forth ir taip toliau; 3.int taip!, gerai, puiku!, užtenka!

 • I don't think so () ne
 • and so on (adv.) ir taip toliau, ir taip toliau ir t.t., panašūs dalykai
 • so far (adv.) iki tam tikro laipsnio, visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • so much (adv.) tiek, taip, toks
 • I told you so ar aš nesakiau?
 • so much the more (adv.) tuo
 • and so forth (adv.) ir taip toliau, ir taip toliau ir t.t., panašūs dalykai
 • so-so (adj.) šiaip sau, nekoks, pakenčiamas, patenkinamas, neblogas
 • so-so (adv.) tinkamai
 • so to speak (adv.) tam tikra prasme, iš dalies, galima sakyti
 • so as to (adv.) tam, kad
 • so what () na ir kas?
 • so-called (adj.) vadinamasis
 • say-so (n.) įgaliojimas, pavedimas
 • so much for tai tiek apie
 • even so (adv.) vis vien, verčiau, vienok
 • so long (n.) iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • so long! () iki, viso gero, sudie!, sudie, viso labo! iki pasimatymo!, ate!
 • without so much as net ne-
 • every so often (adv.) retkarčiais, kartkartėmis
 • every so often () kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
 • in so far as () iki, kiek, tiek
 • so far as () iki, kiek, tiek
 • so to say (adv.) galima sakyti
 • or so (adv.) apie, apytikriai, maždaug, prie, šalia, beveik, arti, daugmaž, daugiau ar mažiau, tarkim, kažkiek, šiek tiek
 • so that () tam, kad, idant, todėl
 • so-and-so (n.) bjaurybė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (solfa syllable) the syllable naming the 5th (dominant) note of any musical scale in solmization
 • (very great extent) to a very great extent or degree
 • (manner that facilitates) in a manner that facilitates
 • (such, condition, manner) in such a condition or manner, especially as expressed or implied
 • (certain unspecified extent) to a certain unspecified extent or degree
 • (also) in the same way
 • (thusly) in the way indicated
 • (extent, degree, expressed) to an extent or degree as expressed
 • (and then) subsequently or soon afterward
 • (therefore) to introduce a logical conclusion, "from that fact, reason, or as a result"
 • (indeed) in truth (often tends to intensify)
 • (insomuch) to such an extent or degree
 • (location) a location in the southern part of a country, region, or city
 • (direction) the direction corresponding to the southward cardinal compass point
 • (cardinal compass point) the cardinal compass point that is at 180 degrees
 • (situated, facing, moving) situated in, facing, moving toward, or coming from the south
 • (situated, coming, regions) situated in or coming from regions of the south
 • (characteristic, region, United) in or characteristic of a region of the United States south of (approximately) the Mason-Dixon line
 • (adjective: south) from the south; used especially of wind
 • (situated, oriented, south) situated in or oriented toward the south
 • (in the south) in a southern direction
 • (baseball game) an out resulting from the batter getting 3 strikes

so sinonimai in order, accordingly, also, and so, and then, as a consequence, as a result, because of that, because of this, bound to, certain, certainly, consequently, definitely, ergo, exactly, for certain, for sure, for that reason, hence, in consequence, indeed, in such a way, in this manner, in this way, like that, like this, O.K., on that account, quite, really, reliably, right, safely, securely, so much, so that, sure, sure as shooting, sure enough, surely, that, that's why, then, thence, therefore, this is why, thus, thusly, to such an extent, truly, in order that, in order to, lest, so as to, so that, to, soh, sol

Netoliese so esantys žodžiai