panašus angliškai

panašus vertimas 1. resembling ; alike; (į ką) like (smth, smb), similar (to); gana p. rather like; p. į geležį like iron , iron-like; būti panašiam be like, resemble , bear resemblance ; jūs visi vienas į kitą panašūs you are all alike; jis p. į savo tėvą he is like his father , he takes after his father; į ką jis p.? who is he like?;2. mat. similar; panašūs trikampiai similar triangles;3.: panašu į lietų it looks like rain; nieko panašaus šnek. nothing of the kind; tai panašu į jį! it's just like him!; tai į nieką nepanašu it's like nothing on earth ; it is unheard of ; į ką tu p.! just look at yourself!; jie panašūs kaip du vandens lašai they are like two peas in a pod

  • panašūs dalykai () and the rest, et cetera, and so forth, and so on, etcetera, etc., etc, what have you, and whatnot, etceteras
  • labai panašus alike ZZZetcZZZ, pretty much the same, to the life
  • labai panašus (adj.) lifelike
  • pasidaręs panašus į šešėlį worn to a shadow
  • panašus į pieną (adj.) milky, milklike, whitish
  • panašus į (n.) like, coequal, peer, equal, match, compeer

panašus sinonimai tokio pobūdžio, analogiškas, artimas, dvynys, giminingas, toks pat kaip, turintis giminystės ryšių, vienodas

Netoliese panašus esantys žodžiai
Kiti žodžio panašus vertimai