tarti angliškai

tarti vertimas 1. pronounce; (aiškiai, gerai) enunciate; fon. articulate; taisyklingai t. pronounce correctly;2. (sakyti) utter, say; netarti nė žodžio not utter/say a word;3. (manyti) think; suppose; 4. (derinti) match; (eiti į koją) be in step (with)

  • tyliai (iš)tarti (v.) mouth
  • tyliai (iš)tarti, (su)vapėti (v.) mouth
  • galutinai su(si)tarti (v.) clinch

tarti sinonimai daryti prielaidà, jei, apsvarstyti, artikuliuoti, daryti prielaidą, galvoti, įsivaizduoti, išreikšti žodžiais, įtarti, ketinti, laikyti, manyti, pamanyti, spėti, svarstyti, tikėtis

Netoliese tarti esantys žodžiai
Kiti žodžio tarti vertimai