pronounce lietuviškai

pronounce vertimas v 1) (iš)tarti; 2) paskelbti; 3) pareikšti nuomonę (dėl), pasisakyti (on); skelbti nuosprendį (už, prieš -for, against)

  • pronounce guilty (v.) pripažinti kaltu, nuteisti
Paaiškinimas anglų kalba
  • (articulate) to speak, pronounce, or utter in a certain way
  • (declare) to pronounce judgment on

pronounce sinonimai affirm, animadvert, announce, articulate, assert, avow, claim, comment, declare, declare o.s., deliver, emit, enounce, enunciate, express o.s., judge, label, opine, proclaim, profess, say, sound off, sound out, speak one's mind, speak out, speak up, vocalise, vocalize, voice, declare, deliver, sound, vocalise, vocalize, voice

Netoliese pronounce esantys žodžiai