talk lietuviškai

talk vertimas 1. n 1) pasikalbėjimas, pokalbis; small talktuščios kalbos, plepalai; all talk and no cidertriukšmo daug, o naudos maža; 2)pl derybos; 3) gandas, plepalai;2. v 1) kalbėti; to talk big girti(s); to talk tall perdėti; bauginti; 2) pasikalbėti, pasišnekėti; aptarti; 3) skleisti gandus; to talk against time a) kalbėti stengiantis išlošti laiko; b) kalbėti pagal nustatytą reglamentą; it is much talked of daug apie tai kalbama; talking of beje; kalbant apie tai; to talk from the point nukrypti į šalį; to talk away toliau kalbėti; užsikalbėti; to talk down perrėkti, perginčyti; to talk intoįkalbėti, įtikinti; to talk off; to talk one's head off kalbomis apsukti galvą; to talk out of doing smth atkalbėti; to talk over a) apsvarstyti; b) perkalbėti, įtikinti; to talk round a) išsemti pagrindinius klausimus, baigti temą; b) sukti aplink, vengiant pagrindinės temos; c) perkalbėti; to talk to a) kreiptis į ką; b) iškalbėti kam, barti; to talk up a) kalbėti drąsiai ir aiškiai; b) girti

 • idle talk (n.) tauškesys, čiauškesys, plepėjimas
 • empty talk (n.) tušti žodžiai
 • pep talk (n.) įkvepianti kalba
 • pep-talk (n.) įkvepianti kalba
 • talk shop (v.) kalbėti apie darbą/reikalus
 • talk about (v.) aptarti
 • talk over (v.) ginčyti, aptarti
 • sweet-talk (v.) šunuodegauti, pagražinti, gražinti, padlaižiauti, pataikauti, įsiteikti, saldliežuvauti, meilikauti
 • sweet-talk (v.) meilikaujant prikalbinti, įkalbinti, išvilioti
 • talk back (v.) priešgyniauti, atkirsti
 • talk round (v.) įtikinti
 • talk round () įkalbinėti, atkalbinėti, įkalbėti, atkalbėti, įtikinti, palenkti į savo pusę, kalbėti užuolankomis, be galo apie, kalbėti užuolankomis/be galo apie
 • talk big () girtis
 • talk down to () kalbėti iš aukšto
 • talk into (v.) įtikinti
 • talk nineteen to the dozen be paliovos šnekėti, tarškėti
 • talk rubbish (v.) plepėti, taukšti, kliedėti
 • small talk (n.) pašnekesys, paplepėjimas
 • talk show (n.) radijo/televizijos diskusijų laida
 • talk terms (v.) derybomis pasiekti, gauti, derėtis, tartis, vesti derybas, derybomis pasiekti/gauti
 • talk through one's hat (v.) niekus pliaukšti
 • talk through (v.) ginčyti
 • Talk Talk
Paaiškinimas anglų kalba
 • (conversation) an exchange of ideas via conversation
 • (lecturing) the act of giving a talk to an audience Type of: lecture
 • (speech) a speech that is open to the public
 • (gossip) idle gossip or rumor
 • (communication) an extended communication (often interactive) dealing with some particular topic
 • (exchange thoughts) to exchange thoughts; to talk with
 • (verbalize) to express in speech
 • (use language) to use language
 • (tell) to reveal information
 • (unwrap) to divulge confidential information or secrets
 • (teach) to deliver a lecture or talk to an audience

talk sinonimai conclave, confabulation, conference, consultation, conversation, dialogue, discourse, discussion, gossip, harangue, jargon, lecture, paper, public lecture, rap, speech, talking, talk of the town, discourse, discussion, conversation, blabber, blabber on, chaffer, chatter, chew the fat, chit-chat, claver, confab, confabulate, gossip, have a natter, jabber, natter, shoot the breeze, tattle, visit, chat, chitchat, gab, jaw, prattle, babble, babble out, blab, blab out, blow the gaff, give the show away, lecture, let the cat out of the bag, mouth, peach, sing, speak, spill, spill the beans, tattle, utter, verbalise, verbalize

Netoliese talk esantys žodžiai