further lietuviškai

further vertimas 1. adv 1) toliau; 2) be to; 2. a 1) tolimesnis; tolesnis; 2) kitas, sekantis;3. v 1) pastumti, pastūmėti; 2) padėti, suteikti paramos

 • far and near (adv.) visur
 • far afield (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • far away (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • far and away (adv.) nepalyginamai, žymiai, neginčijamai, be abejo, pats, daug, gerokai
 • as far as () iki, kiek, tiek
 • Far East (n.) Tolimieji Rytai
 • far and wide (adv.) visur
 • further down (adv.) toliau
 • by far (adv.) daug, nepalyginamai, pats, žymiai, neginčijamai, be abejo, gerokai
 • Far Cry
 • far-famed (adj.) įžymus, garsus, talentingas, plačiai pagarsėjęs, žinomas, žymus, pagarsėjęs
 • far from (adv.) bet, ne tik kad ne...
 • far from () kas nors, toli gražu ne, nė kiek, visai ne, nė kiek ne
 • far-out (adj.) keistas
 • far-out (adj.) didis, didelis, didžiulis, didžiausias
 • far-reaching (adj.) didžiulis, milžiniškas
 • far-flung (adj.) tolimas, atokus, nutolęs
 • far-sighted (adj.) toliaregis
 • go far (v.) toli nueiti
 • far off (adv.) tolimas, atokus, nutolęs
 • far-off (adj.) tolimas, atokus, nutolęs
 • far-right (adj.) reakcingas, reakcionierius
 • further on (adv.) toliau
 • far too (adv.) labai, nepaprastai
 • far-fetched (adj.) pritemptas, neįtikimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (foster) to promote the growth of
 • (support) to contribute to the progress or growth of
 • (located, great distance) located at a great distance in time, space, or degree Similar to: cold, distant, distant, faraway, farther, farther-most, further, off the beaten track,...
 • (degree) more distant in, especially, degree
 • (long) being of a considerable distance or length Similar to: long
 • (right-handed) being the animal or vehicle on the right or being on the right side of an animal or vehicle Similar to: right-handed
 • (immoderate) beyond a norm in opinion or actions Similar to: immoderate
 • (space, time) more distant in, especially, space or time
 • (considerable degree) to a considerable degree; very much
 • (greater extent, degree) to or at a greater extent, degree, or a more advanced stage
 • (great distance, space) at, to, or from a great distance in space
 • (addition, furthermore) in addition or furthermore
 • (certain point, degree) at or to a certain point or degree
 • (greater distance, time) to or at a greater distance in time or space
 • (remote, time) remote in time
 • (advanced stage, point) to an advanced stage or point
 • (afar) at, from, or to a great distance
 • (widely) to or over a great extent or range

FAR sinonimai ALIR, Army for the Liberation of Rwanda, Former Armed Forces, Interahamwe

far sinonimai as far afield as, as far as, insofar as, in so far as, so far as, by a long shot, by far, by half, considerably, easily, extremely, far and away, greatly, heaps, incomparably, much, out and away, by a long chalk

further sinonimai -er, more, more strongly, the more … the more/less, additional, distant, farther, later, other, subsequent, beyond, farther, farther down, farther on, further down, further on, encourage, energise, energize, excite, favor, favour, foster, friend, galvanise, galvanize, nurture, pep up, promote, spur on, stimulate, support, advance, boost, encourage, foster, promote

Netoliese further esantys žodžiai