suteikti angliškai

suteikti vertimas 1. (duoti) give, let have; (teises ir pan.) grant ; s. kam žodį let smb have, arba give smb, the floor ; s. kam galimybę afford/give smb an opportunity, give smb a chance; s. teisę concede/grant a right; s. kreditą give credit; s. paskolą grant a loan; s. malonumo give/afford pleasure ; s. jėgų give strength;2. (pagalbą ir pan.) render, lend; s. pagalbą lend/render assistance;3. (formą ir pan.) impart, give, lend; s. gyvumo lend vigour ; s. formą put into shape, shape (into); s. rutulio formą shape into a ball; s. veidui griežtą išraišką give the face a severe expression, make the face look severe;4. (titulą ir pan.) grant, confer; s. mokslinį laipsnį confer a degree;5. (reikšmę) attach (to); 6. šnek. (sutarti) live in harmony/concord

  • (kam) suteikti (titulą) (v.) create
  • suteikti garbę () honour, honor
  • (kam) suteikti riterio titulą (v.) dub, knight
  • suteikti tinkamą pavidalą lick into shape
  • suteikti prieglobstį (v.) harbour, secrete
  • suteikti laimės make someone's day
  • suteikti kvadrato formą (v.) raise to the power of two, raise to the square, square, square up
  • suteikti teisę (v.) qualify, dispose
  • suteikti formą (v.) shape, form, work, mold, mould, forge, model, cast

suteikti sinonimai išreikšti

Netoliese suteikti esantys žodžiai
Kiti žodžio suteikti vertimai