all lietuviškai

all vertimas 1. a 1) visas, visi; 2) viskas; for all that vis dėlto, juo labiau; all right gerai, puiku; 3) ištisas; 4) bet koks, bet kuris; 2. adv visiškai, ištisai; all along be paliovos; all but beveik; all one vis tiek; all overvisur; all over with baigta; all the better juo geriau; all at once staiga; at all iš viso; apskritai; for all I know kiek man žinoma; not at all visai ne, nė kiek; after all pagaliau; all out a) ryžtingas; b) pilnu tempu (važiuojąs, veikiąs); all present and correct a) visi susirinkę; b) viskas prieš akis; to be all inbūti visiškai nusilpusiam; All Fools' Daybalandžio 1 diena

 • all along (adv.) visą laiką
 • all the best! () sėkmės! laimingai!
 • All Souls' Day Vėlinės
 • all at once (adv.) kaip perkūnas iš giedro dangaus, viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • all at once () staiga, netikėtai
 • all around (adv.) aplink, ratu, aplinkui
 • all-around (adj.) visapusiškas
 • all through () per visą, visur, po visą
 • all-clear (n.) pavojaus atšaukimas
 • all clear (n.) pavojaus atšaukimas
 • all but (adv.) beveik
 • All Saints' Day Visų šventųjų diena
 • all together (adv.) viską vienu kartu, metu, viską vienu kartu/metu, vienu užsimojimu, iš karto, vienu pradėjimu
 • all too (adv.) labai, nepaprastai
 • all set () pasiruošęs, gatavas, linkęs, paruošta
 • all told (adv.) iš viso
 • all right (adj.) visiškai geras, jau gerai, klausau, geros formos, puikus
 • all right (adv.) puikiai, gerai, puiku!, gerai!
 • all over the country (adv.) šalies mastu
 • all arounder (n.) įvairiapusis žmogus, visų galų meistras, universalus
 • all on one's own (adv.) savo jėgomis, be niekieno pagalbos
 • all the more (adv.) tuo, virš, daugiau, su viršum
 • all go (adj.) sujudimas
 • all manner of () visokių
 • all of a sudden (adv.) staiga, staigiai, šiurkščiai, kaip perkūnas iš giedro dangaus
 • all of a sudden () staiga, netikėtai
 • all alone () vienišas
 • all in (adj.) nusivaręs nuo koto, nusivaręs, pavargęs kaip šuo, išsikvėpęs, išsisėmęs
 • all in (adj.) nusivaręs, išsunktas, nusikamavęs, nusikapstęs, pavargęs kaip šuo, nusivaręs nuo koto, nusikalęs, iš nuovargio nepastovintis ant kojų, pavargęs
 • all in () įskaitant viską
 • all-day sucker (n.) ledinukas ant pagaliuko, ledinukas/ledai ant pagaliuko
 • all in all (adv.) apskritai, galiausiai, apskritai kalbant, iš viso, viską apsvarsčius, gerai pagalvojus
 • all kinds of () mišrus, įvairus
 • all sorts of () mišrus, įvairus
 • all the fashion () labai madingas, madingas
 • all-encompassing (adj.) bendras, didelis
 • all-important (adj.) būtinas, lemiamas, lemtingas
 • all important (adj.) būtinas, lemiamas, lemtingas
 • all one nesvarbu, vis tiek
 • all over (adj.) baigtas, pasibaigęs, praėjęs, dar kartą, iš naujo, rūpestingai
 • all over (adv.) padrikai, netvarkingai, visur
 • all over () visas
 • all round (adv.) aplink, ratu, aplinkui
 • all-round (adj.) visapusiškas
 • all round () iš rankų į rankas, aplink, aplinkui, iš visų pusių
 • all the same (adv.) vis dėlto, vis tiek, vis vien, verčiau, vienok, kad ir kaip būtų, bet kuriuo atveju
 • all the time (adv.) nuolat, visada, visą laiką, amžinai, nepaliaujamai, be perstojo, be paliovos, nuolatos
 • all-embracing (adj.) pasaulinis, visuotinis, bendras, didelis
 • all-inclusive (adj.) bendras, didelis
 • all-out (adj.) didžiausias, visokeriopas
 • all-powerful (adj.) visagalis
 • all-purpose cleaner (n.) valytojas
 • for all the world (adv.) jokiu būdu
 • go all out (v.) padaryti visa, kas įmanoma
 • in all (adv.) iš viso
 • be-all and end-all (n.) pagrindinis ir vienintelis tikslas
 • be all and end all (n.) pagrindinis ir vienintelis tikslas
 • be all one (v.) būti vis vien
 • be all right (v.) sektis
 • be all the same to (v.) būti vis vien
 • first of all (adv.) pirma, pirmiausia
 • not matter at all (v.) būti vis vien
 • all-rounder (n.) įvairiapusis žmogus, universalus, visų galų meistras
 • all-terrain bike (n.) kalnų dviratis
 • all-terrain vehicle (n.) visureigis
 • All-terrain vehicle Keturratis
 • all-time low (n.) gelmė, vidurys
 • at all costs (adv.) bet kokia kaina
 • free-for-all (n.) muštynės, atviros varžytynės, laisva diskusija
 • not at all (adv.) visai ne
 • not at all () visada prašom, prašom, nėra už ką, nėr už ką, visai ne
 • ...And Justice for All (album) ...And Justice for All (albumas)
 • be all one to (v.) būti vis vien
 • be all the same (v.) būti vis vien
 • of all time (adv.) kada nors
 • with all one's heart (adv.) iš visos širdies
 • All I Really Want to Do (album) All I Really Want to Do
 • All horses are the same color Arklių paradoksas
 • All Nippon Airways
 • All Quiet on the Western Front Vakarų fronte nieko naujo
 • All-star game Visų žvaigždžių rungtynės
 • NBA All-Star Game NBA Visų žvaigždžių rungtynės
Paaiškinimas anglų kalba
 • (every last) whole number or amount of, or every one of a class
 • (complete) completely given to or absorbed by Similar to: complete
 • (wholly) to a complete degree, or to the full or entire extent

all sinonimai all over, anywhere, everybody, everyone, everyplace, everywhere, far and near, far and wide, here, there and everywhere, absolutely, altogether, clean, completely, dead, downright, entirely, fully, out, perfectly, quite, right, thoroughly, to one's fingertips, totally, to the bone, to the fingertips, up to the hilt, utterly, very, whole, wholly, anything, everything

Netoliese all esantys žodžiai