anvisieren lietuviškai

anvisieren vertimas pamatyti, taikiklis, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

  • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
  • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
  • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
  • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
  • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
  • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
  • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
  • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
Paaiškinimas vokiečių kalba
  • mit einer Waffe zielen; der Versuch, etwas zu treffen, und dieses Ziel vorher ins Visier nehmen / den Blick auf das Ziel richten
  • übertragen: ein Ziel setzen

Visier sinonimai Sucher, Zielvorrichtung

anvisieren sinonimai anpeilen, ins Auge fassen, zielen, richten auf  

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Netoliese anvisieren esantys žodžiai