angrenzen lietuviškai

angrenzen vertimas būti greta, ribotis, sueiti, dalyvaujantis, iš, prie, šalia, susijęs, priimti, imtis, dėl, per, atsižvelgiant į, turint galvoje, turint omeny, jei, iš, dėl to, kad, į, veikiantis, įjungtas, turėti bendrą sieną, daryti pažangą, įsitvirtinti, plisti, krauti, pakrauti, parodyti, stumdyti, vedžioti už nosies, visur varinėti, vartoti intraveninius narkotikus, apgaudinėti, juoktis iš, mulkinti ką, šaipytis iš, būti priekyje, vadovauti, iškelti aikštėn, kur nors kitur, pirmiausia, išlaipinti į krantą, išlipti, išlipti/išlaipinti į krantą, gniaužti, griebti, nučiupti, nutverti, užgrobti, vietoj, antra, antras, laikytis, laikytis arti, laikytis ko, neapleisti, paisyti, paklusti

 • (hinten) grenzen an stovėti nugara į ką
 • grenzen an (v.) ribotis, turėti bendrą sieną
 • angrenzen (v.) būti greta, ribotis, sueiti
 • nach oben sind keine Grenzen gesetzt () kaina nesvarbu, kad ir kiek kainuotų
 • innerhalb gewisser Grenzen () kiek leidžia sveikas protas, vidutiniškai, gana, pakankamai, ganėtinai, labai
 • Beschwerde an die Kommission (n.) skundas Komisijai
 • Sponsoring der Gemeinschaft (n.) Bendrijos remiamoji veikla
 • Eigentum an beweglichen Sachen (n.) kilnojamasis turtas
 • Eigentum an unbeweglichen Sachen (n.) nekilnojamasis turtas
 • Eigentum an Gütern (n.) nuosavybė
 • Mangel an Arbeitskräften (n.) darbo jėgos trūkumas
 • Preis frei an Bord (n.) FOB kaina
 • Weitervergabe an Nachunternehmer (n.) subrangos sutarties sudarymas
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • mit etwas eine gemeinsame Grenze haben

an sinonimai annähernd, auf, aus, bei, dank..., durch, für, im Hinblick auf, in, infolge, mit, nach, nahe, nahezu, neben, um, ungefähr, vorausgegeben, wegen, zu, 'Dativ'  , an der Seite  , angesichts  , bis  , bis an  (Brazil, Portugal), in Anbetracht  (Portugal, Brazil)

an- sinonimai anprobieren, aufprobieren, ausprobieren, probieren, prüfen, akzeptieren, annehmen, auf sich nehmen, übernehmen, zurück-, abkriegen  

Grenzen sinonimai Rahmen

grenzen sinonimai ähneln, aneinander grenzen, aneinanderliegen, aneinanderstoßen, aneinander stoßen, angrenzen, angrenzen an, anliegen, anrainen, anschließen, anstoßen, beieinanderliegen, beieinander liegen, berühren, erreichen, fast gleichkommen, gleichen, grenzen an, nahe kommen, nebeneinanderliegen, nebeneinander liegen, nebenliegen, sich anschließen, sich berühren, sich berühren mit, zusammenliegen, zusammenstoßen, stoßen an  

angrenzen sinonimai aneinander grenzen, angrenzen an, anliegen, anrainen, anschließen, anstoßen, benachbart sein, berühren, grenzen, grenzen an, Haus an Haus liegen, in Nachbarschaft liegen, in unmittelbarer Nähe liegen, nebenan liegen, schneiden, sich berühren, sich berühren mit, sich schneiden, Tür an Tür liegen, zusammenstoßen, stoßen an  

Netoliese angrenzen esantys žodžiai