abstreifen lietuviškai

abstreifen vertimas ištrūkti iš, nusimesti, nusiauti, dingti, išslinkti, pabėgti, bėgti, palikti, pamėginti sprukti, bėgti nuo, numesti, nuplėšti, nuimti, nusirengti, pašalinti, kinas, filmas, patruliavimas, brūkšnys, ruožas, juosta, dryžis, juostelė, dryželis, galiukas, klajoti, bastytis, nudryžuoti, brūkštelėti, užkliudyti, valyti šepečiu, šluoti, šluostyti, susišukuoti, sušukuoti, lengvai paliesti, nu-, iš, nuo, pažiūrėti, žiūrėti, retkarčiais, AB (reikšmės)

 • schmaler Streifen (n.) juosta, atraiža, rėžis
 • flüchtig streifen (v.) pažiūrėti, žiūrėti
 • (auf und ab, hin und her)bewegen (v.) šokinėti
 • ab-halten (v.) įsipareigoti, padaryti, surengti, imtis
 • ab-schleppen (v.) vilkti
 • ab und zu (adv.) retkarčiais
 • ab und an (adv.) retkarčiais
 • sich(ab, ver-)zweigen (v.) išsišakoti
 • sich(ab-,ver-) zweigen (v.) išsišakoti
 • etc. ab. als Regieanweisung (v.) išeina
 • etc. ab. (v.) išeina
 • von jetzt ab (adv.) ateityje, nuo šiol
 • hau ab! () atsipisti, nešdintis, nešdinkis
 • AB Argir Argja BF
 • AB Kopenhagen Akademisk BK
 • Ab durch die Hecke Anapus tvoros
 • Investor AB
 • MySQL AB

Streifen sinonimai Streife, Streifen-..., Bahn, Balken, Band, Bildstreifen, Fetzen, Film, Linie, Schicht, Spielfilm, Strich, Striemen, Strip, Streif  

Streifen-... sinonimai Streife, Streifen

streifen sinonimai antippen, berühren, bürsten, fegen, leicht berühren, wegwischen, anschneiden, antasten, antippen, berühren, schaben, ganz nahe vorbeigehen an  , haarscharf vorbeigehen an  , abkommen, andeuten, anfahren, anklingen lassen, anreißen, anschneiden, ansprechen, ansprechen auf, antasten, auffahren, berühren, durchstreifen, einflechten, erwähnen, fahren gegen, fallenlassen, fallen lassen, fehlgehen, gehen, herumirren, herumschweifen, herumziehen, irren, nebenbei behandeln, schweifen, sich verirren, streichen, strolchen, stromern, umhergehen, umherirren, umherschwärmen, umherschweifen, umherstreichen, umherstreifen, umherstrolchen, umherwandern, umherziehen, wandern, Wandern, ziehen, zigeunern, zur Sprache bringen, anfassen, anrühren, antippen, berühren

ab sinonimai weg, ab jetzt, abwärts, fort, hernieder, herunter, hinaus, hinunter, hinweg, Hinweg, los, müde, stromabwärts, von, weg, zukünftig, von .. an  (von, + datif)

abstreifen sinonimai abnehmen, entfernen, wegnehmen, abbalgen, abbeeren, abbinden, abhäuteln, abhäuten, abklauben, ablegen, abpellen, abpflücken, abputzen, abreiben, abreißen, abrupfen, abschälen, abstreichen, absuchen, abtreten, abziehen, abzupfen, ausbrechen, auskleiden, ausziehen, entfernen, enthäuten, enthüllen, entkleiden, entlaufen, fliehen, flüchten, freikommen, freimachen, häuten, loswerden, meiden, pellen, pflücken, schälen, zu entwischen versuchen, entfliehen  , entwöhnen  , sich entledigen  , abbalgen, abhäuten, abziehen, ausziehen, entwischen

Netoliese abstreifen esantys žodžiai