patvirtinti angliškai

patvirtinti vertimas 1. confirm, support, establish, back up, verify, certify, affirm, avouch, authorize; (sutartį, paktą t. p.) ratify; (teoriją) corroborate; (antspaudu) seal; patvirtinti ko gavimą acknowledge the receipt of smth ; patvirtinti įsakymą confirm an order; faktai patvirtino tą teoriją the facts corroborated the theory ; savo žodžiams patvirtinti to confirm/corroborate one's words; patvirtinti ką direktoriaus pareigoms confirm smb's appointment as director; 2. (priimti) pass; (pritarti) approve; patvirtinti dienotvarkę approve/pass an agenda; patvirtinti projektą pass a design; patvirtinti parašą witness/attest a signature

  • galimas patvirtinti (adj.) verifiable

patvirtinti sinonimai būti liudininku, nubalsuoti, paliudyti, paremti, priimti, daryti garbę, duoti parodymus, garantuoti, įrodyti, kalbėti, laiduoti, liudyti, pagrásti, paliudyti, paremti, pasakoti, pasirašyti, patikrinti, pritarti, rodyti, sakyti

Netoliese patvirtinti esantys žodžiai
Kiti žodžio patvirtinti vertimai