kailis angliškai

kailis vertimas (oda) skin, hide; (plaukuotas) fell; fur; lapės k. fox fur; švelniaplaukiai kailiai furs; peltry sg; dirti/lupti kailį flay, skin; iš kailio nertis lay oneself out; nesitverti savame kailyje not know what to do with oneself ; būti kieno kailyje be in smb's skin; vilkas avies kailyje wolf in sheep's clothing ; sveiką kailį išnešti save one's own skin , save one's hide/skin; be safe; prikišti kailį pay (for smth) with one's skin/life; duoti į kailį, kailį karšti/nerti thrash, flog, give a flogging (to smb)

  • bebro kailis (n.) beaver, beaver fur
  • meškos kailis (n.) bearskin, busby, shako
  • ruonio kailis (n.) seal, sealskin
  • audinės kailis (n.) mink, mink coat

kailis sinonimai kailiai, kailinis, vilnos

Netoliese kailis esantys žodžiai
Kiti žodžio kailis vertimai