atversti angliškai

atversti vertimas 1. (pvz., knygą) open; (puslapį) turn over; (pvz., skverną, antklodę) turn over; uncover ; 2. make (smb) return; bažn. convert (into); a. ką į tiesos kelią make smb return to the right way; a. ką į kitą tikėjimą convert smb to another faith;3. change back , return (to, into); 4. throw back ; a. kailinių apykaklę throw back the collar of a fur coat

Netoliese atversti esantys žodžiai
Kiti žodžio atversti vertimai