atsilikti angliškai

atsilikti vertimas 1. fall/drop behind, lag behind; prk. be backward, be behind; (pvz., darbe) be behindhand; atsilikti kilometru be a kilometre behind; neatsilikti nuo ko keep up with smb; šis mokinys atsilieka this pupil hangs back; a. nuo traukinio be late for the train; a. nuo gyvenimo lag behind life, fail to keep pace with life; neatsilikti nuo gyvenimo be/keep abreast of life ;2. kar. (nuo būrio) straggle

  • priversti atsilikti () set back, hold back

atsilikti sinonimai vėluoti, vilktis, driektis, vilktis

Netoliese atsilikti esantys žodžiai
Kiti žodžio atsilikti vertimai