atmesti angliškai

atmesti vertimas 1. (į šalį) throw off , cast away; 2. reject; a. teoriją reject a theory ; a. pasiūlymą reject an offer; (balsų dauguma) defeat, arba vote down, a motion;3. (nepriimti, nepatenkinti) decline; refuse (smth to smb), deny (smth to smb); a. prašymą deny a request; a. ieškinį teis. nonsuit ;4. (išbrokuoti) reject as defective; 5. med. reject

  • at(si)sakyti, atmesti (v.) deny
  • griežtai atmesti (v.) snap at, growl, snarl, rebuff, snub, repel, repulse, drive back, force back, push back, shove back

atmesti sinonimai atsakyti, atsikratyti, atsisakyti, būti atmestam, išmesti, nesutikti, nubraukti, nusimesti, nušluoti, žiūrėti iš aukšto, atsakyti, atsisakyti, atstumti, duoti atkirtį, griežtai atmesti, įskaudinti, nepripažinti, nuversti, panaikinti, paneigti, paniekinti, sugriauti, sušluoti

Netoliese atmesti esantys žodžiai
Kiti žodžio atmesti vertimai