borne lietuviškai

borne vertimas pp iš bear III

 • Tick-borne encephalitis Erkinis encefalitas
 • bear on (v.) paveikti, veikti, spausti, sietis, būti susijusiam, toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, puoselėti
 • bear down (v.) pasileisti, spausti
 • bear down upon (v.) prilėkti, prišokti
 • bear fruit (v.) derėti, vesti vaisius
 • bear in mind (v.) nepamiršk, turėti galvoje
 • bear down on (v.) judėti į priekį, keliauti, spausti, prilėkti, prišokti
 • bear out (v.) patvirtinti, paremti
 • sea borne trade (n.) laivavedyba, laivyba, navigacija
 • sea-borne shipping (n.) laivavedyba, laivyba, navigacija
 • American black bear Juodasis lokys
 • bear the costs of (v.) apmokėti sąskaitą
 • bear the cost of (v.) apmokėti sąskaitą
 • bring pressure to bear on (v.) prilipti prie, mėginti paveikti
 • bear the brunt of (v.) pakelti pagrindinį smūgį
 • bear up (v.) laikytis, ištverti iki galo
 • bear upon (v.) paveikti, veikti
 • bear with turėti kantrybės
 • ice bear (n.) baltasis lokys
 • Borne Sulinowo Borne Sulinovas
 • bear witness (v.) paliudyti, stoti teisme liudytoju, įrodyti, rodyti, liudyti, duoti parodymus, patvirtinti, daryti garbę
Paaiškinimas anglų kalba
 • (produce) to cause to be born
 • (permit) to put up with something or somebody unpleasant
 • (transport) to move while holding up or supporting Type of: transport. Followed by: move, move
 • (create) to bring forth
 • (take over) to take on as one's own the expenses or debts of another person
 • (contain) to contain or hold; to have within
 • (investment funds) to bring in
 • (wear) to have on one's person
 • (act) to behave in a certain manner
 • (have got) of rights, titles, and offices, to have rightfully
 • (support, hold, certain) to support or hold in a certain manner
 • (carry to term) to be pregnant with
 • (have, feature) to have as a feature

bear sinonimai go through, located, placed, set, situated, assume, take on, undertake, abide, absorb, accept, acquit, act, act like, assume, be expecting, behave, behave like, behave o.s., be pregnant, brook, carry, comport, comport o.s., conceive, conduct, conduct o.s., contain, deport, digest, endure, expect, gestate, get knocked up, have on, hold, pay, play, pretend to be, put up, put up with, stand, stick out, stomach, suffer, support, sustain, take, take over, tolerate, turn out, wear, weather, yield, be in the family way, be with child, have a bun in the oven, birth, deliver, give birth, have, have a baby, give birth to

Netoliese borne esantys žodžiai