pay lietuviškai

pay vertimas 1. n 1) (už)mokestis; atlyginimas; 2) alga; full pay pilnas (tarifinis) atlygis; half pay pusė (tarifinio) atlygio; 3) pašalpa; strike paypašalpa, profsąjungos mokama streikuojantiems;2.v (paid) 1) mokėti; išmokėti; atmokėti; apmokėti; 2) suteikti garbę; to pay tributepagerbti; to pay attention (at)kreipti dėmesį; to pay a visit (ap)lankyti; 3) apsimokėti; to pay back a) atmokėti; b) grąžinti pinigus; to pay downmokėti grynais pinigais; to pay for a) apmokėti; b) atsilyginti (už skriaudą); to pay inįmokėti pinigus į einamąją sąskaitą; to pay off a) atleisti (darbininkus); b) apsimokėti (ką daryti); to pay one's way gyventi pagal išgales; to pay outišmokėti;perk. atsilyginti; at(si)mokėti; to pay up pilnai išmokėti

 • pay-roll (n.) algalapis, atlyginimams skirti pinigai
 • pay-packet (n.) vokas su atlyginimu
 • pay packet (n.) vokas su atlyginimu
 • pay cut (n.) atlyginimo mažinimas
 • pay scale (n.) atlygio skalė
 • pay policy (n.) apmokėjimo politika
 • pay off (v.) atsilyginti, atlyginti, kompensuoti, išpirkti, apsimokėti, pašalinti, likviduoti, paðalinti
 • pay off (v.) kompensuoti, atpirkti
 • pay envelope (n.) vokas su atlyginimu
 • pay back (v.) atsilyginti, atlyginti, apdovanoti
 • pay cash (v.) grąžinti, išmokėti, mokėti, atlyginti, sukrapštyti, pakratyti kišenę, pažerti
 • pay no heed to (v.) nekreipti dėmesio, ignoruoti
 • pay rise (n.) atlyginimo didinimas
 • pay lip-service to () žodžiais pritarti
 • pay one's respects apsilankant parodyti pagarbą
 • pay television (n.) mokamoji televizija
 • pay heed (v.) klausyti, atkreipti dėmesį, paisyti, kreipti dėmesį į
 • pay through the nose () mokėti pašėlusią kainą, permokėti
 • pay court to (v.) merginti, pirštis, mylėtis
 • pay attention to (v.) paisyti, skaitytis su, kreipti dėmesį į, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį
 • pay-phone (n.) kabina, telefono būdelė, telefono būdelė/kabina, telefono kabina
 • be in the pay of (v.) dirbti
 • pay heed to () kreipti dėmesį, klausyti, kreipti dėmesį į, atsižvelgti į
 • low pay (n.) žemas atlygis
 • monthly pay (n.) mėnesinis atlyginimas
 • pay freeze (n.) darbo užmokesčio įšaldymas
 • pay up (v.) grąžinti, išmokėti, mokėti, atlyginti, sukrapštyti, pakratyti kišenę, pažerti
 • income in addition to normal pay (n.) pridėtinės pajamos prie įprastinio atlygio
 • piece work pay (n.) vienetinis atlygis
 • minimum pay (n.) mažiausiasis atlyginimas
 • severance pay (n.) išeitinė
 • equal pay (n.) vienodas atlyginimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (regular payment) something that remunerates
 • (buy) to give money, usually in exchange for goods or services Type of: give. Follows: buy
 • (intercommunicate) to convey, as of a compliment, regards, attention, and so on
 • (pay up) to cancel or discharge a debt
 • (investment funds) to bring in
 • (make up) to do or give something to somebody in return
 • (be) to be worth it Type of: be
 • (digest) to bear (a cost or penalty), in recompense for some action Type of: digest
 • (requite) to make a compensation for Type of: requite. Similar to: pay back
 • (discharge, settle) to discharge or settle Type of: settle
 • (perform) to perform or carry out
 • (use) to give entirely to a specific person, activity, or cause

pay sinonimai earnings, remuneration, salary, wage, wages, ante up, bear, be worth, be worthwhile, come across with, come up with, compensate, defray, deposit, devote, disburse, discharge, expiate, foot, fork out, give, indemnify, liquidate, make it up, make up, pay cash, pay in, pay off, pay up, produce, punish, remunerate, repay, requite, reward, settle, suffer, turn out, yield, cough up, stump up, bung, fee, tip, remunerate, deposit, pay into an account, remit, pay by giro, pay in

Netoliese pay esantys žodžiai