as lietuviškai

as vertimas ,1. adv 1) kaip; do as I command you darykite, kaip jums įsakiau; 2) taip; taip pat; tiek pat; as... astaip pat... kaip; he is as tall as I am jis tokio pat ūgio kaip ir aš; as well as tiek pat; taip pat; as well taip pat (paprastai sakinio gale); as good asbeveik, faktiškai; 3) pareigose (t. p. verčiamas įnagininko linksniu); to work as a teacher dirbti mokytoju; 4) kaip ne, nors; clever as he is... koks jis bebūtų gudrus...; 2) have aš turiu tas pačias knygas, kurias ir jūs turite; 3) conj 1) kadif/though tarytum; lyg; as to/for kai dėl; as it were taip sakant, kaip ten bebūtų

 • as a last resource (adv.) blogiausiu atveju
 • as a last resort () blogiausiu atveju
 • as a matter of fact (adv.) faktiškai, iš tikrųjų, tiesą sakant, iš esmės
 • as friends (adv.) draugiškai
 • (as) right as rain sveikas kaip ridikas
 • as large as life patsai
 • act as if (v.) apsimesti, nuduoti, apsimetinėti
 • act as (v.) vaidinti, dėtis, veikti, eiti pareigas
 • as a general rule () paprastai, normaliai, dažniausiai
 • as a matter of course (adv.) automatiškai
 • as a matter of principle (adv.) iš principo
 • as far as () iki, kiek, tiek
 • as a whole (adj.) apskritai
 • as good as (adv.) beveik
 • as it were (adv.) tam tikra prasme, iš dalies
 • as long as () kol, iki tol, jeigu tik
 • as a rule (adv.) apskritai, apskritai kalbant, besąlygiškai, kategoriškai
 • as a rule () paprastai, normaliai, dažniausiai
 • as far as I know () dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • as good as gold () geras, gero elgesio, auksinis
 • as if () tarsi
 • as likely as not () tikriausiai
 • as luck would have it (adv.) atsitiktinai, kartais, laimei, laimingai
 • as cold as ice () šaltokas, veriantis, šaltas, abejingas, kaip plienas, arktinis, atšiaurus, akmeninis, pastėręs, sušalęs, užšalęs, užšaldytas, sušaldytas, įšalo, ledinis, šaltai
 • as if by magic (adv.) magiškai
 • as regards () dėl, o dėl, kalbant apie
 • vote on a text as a whole (n.) balsavimas už visą tekstą
 • as opposed to () o ne
 • deposit on a polluting product (n.) užstatas už taršų gaminį
 • composition of a parliamentary committee (n.) parlamento komiteto sudėtis
 • as one man () kaip vienas, kartu
 • document for discussion at a sitting (n.) posėdyje svarstomas dokumentas
 • as we say (adv.) galima sakyti
 • adoption of a law by vote (n.) įstatymo priėmimas balsavimu
 • as yet (adv.) iki tam tikro laipsnio
 • EC category A staff (n.) EB A kategorijos personalas
 • misuse of a right (n.) piktnaudžiavimas teise
 • passage of a bill (n.) įstatymo priėmimas
 • publication of a law (n.) įstatymo išleidimas
 • as though () tarsi
 • reference to the EC Court of Justice for a preliminary ruling (n.) kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės
 • expert's report ordered by a court (n.) teismo ekspertizės aktas
 • be as good as one's word (v.) išlaikyti žodį, tesėti duotą žodį
 • adoption of a child (n.) įvaikinimas
 • as sure as kaip dukart du
 • as well (adv.) taip pat
 • as white as a sheet (adj.) papilkėjęs, išblyškęs
 • formation of a party (n.) partijos steigimas
 • launching of a product (n.) naujo produkto reklamavimas
 • promulgation of a law (n.) įstatymo paskelbimas
 • question put to a minister (n.) parlamentinė interpeliacija
 • registration of a company (n.) bendrovės įregistravimas
 • retroactivity of a law (n.) įstatymo veikimas atgaline data
 • selling at a loss (n.) sąmoningai nuostolingas pardavimas
 • termination of a contract (n.) sutarties nutraukimas
 • as well as () be, be to, ir, dar daugiau
 • look upon as (v.) manyti, laikyti
 • access to a profession (n.) profesijos įsigijimo galimybė
 • amendment of a law (n.) įstatymo keitimas
 • commentary on a law (n.) įstatymo komentaras
 • State of a Federation (n.) federacijos valstybė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (equally) to the same degree
 • (chemistry) a very poisonous metallic element that has 3 allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides, insecticides, and various alloys; found in arsenopyrite, orpiment, and realgar
 • (district) a United States territory on the eastern part of the island of Samoa
 • (English language) English prior to about 1100
 • (defensive) defensive against enemy submarines
 • (Anglo-Saxons, their language) of or relating to the Anglo-Saxons or their language
 • (collection) the nations of the Asian continent collectively
 • (continent) the largest continent with 60% of the earth's population; it's joined to Europe on the west to form Eurasia; it's the site of some of the world's earliest civilizations
 • (inhabitant) a native or inhabitant of Asia, especially China, Japan, East Asia, and Southeast Asia
 • (characteristic, Asia, peoples) of, relating to, or characteristic of Asia or the peoples of Asia, their languages, or culture

A sinonimai adenine, amp, ampere, ampère, angstrom, angstrom unit, antiophthalmic factor, axerophthol, deoxyadenosine monophosphate, la, lah, vitamin A

a sinonimai 1, an, per, a certain

a- sinonimai AY-23, 028, Butaclamol, Butaclamol Hydrochloride

AS sinonimai American Samoa, Eastern Samoa

As sinonimai arsenic, atomic number 33

as sinonimai equally, every bit, because, cos, for, if, like, seeing, seeing that, since, such as, when, while, every time, whilst, than, for, like, such as

Netoliese as esantys žodžiai