an lietuviškai

an vertimas , nežymimasis artikelis; vart. prieš žodį, prasidedantį balsiu (pvz., an apple )

 • an even bet lygūs šansai
 • appeal to an administrative authority (n.) administracinis skundas
 • bring to an end (v.) padaryti galą, sužlugdyti
 • have an effect (v.) veikti, pradėti veikti, įsigalioti
 • withdrawal from an agreement (n.) pasitraukimas iš susitarimo
 • an even chance vienodos galimybės
 • an unknown quantity () neaiškus paukštis
 • white of an egg (n.) baltymas
 • objections to an election result (n.) rinkimų rezultatų užprotestavimas
 • An Nafud Didysis Nefudas
 • put an end to one's life (v.) nusižudyti
 • keep an eye on (v.) pasakyti, pareikšti, sekti, prižiūrėti, pažiūrėti, atidžiai sekti, stebėti
 • put on an act (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • put on an act () apsimesti, nuduoti, apsimetinėti
 • action to establish liability on the part of an administration (n.) skundas dėl administracinės atsakomybės
 • exclusion from an international organisation (n.) pašalinimas iš tarptautinės organizacijos
 • financial compensation of an agreement (n.) finansinis susitarimo kompensavimas
 • invalidity of an election (n.) rinkimų negaliojimas
 • negotiation of an EC agreement (n.) derybos dėl EB susitarimo
 • protocol to an agreement (n.) susitarimo protokolas
 • signature of an agreement (n.) susitarimo pasirašymas
 • enlargement of an international organisation (n.) tarptautinės organizacijos plėtra
 • secretariat of an Institution (n.) institucijos sekretoriatas
 • accession to an agreement (n.) prisijungimas prie susitarimo
 • revision of an agreement (n.) susitarimo pakeitimas
 • action for failure to fulfil an obligation (n.) ieškinys dėl įsipareigojimų nevykdymo
 • ratification of an agreement (n.) susitarimo ratifikavimas
 • renewal of an agreement (n.) susitarimo atnaujinimas
 • in the form of an arch (adj.) skliautuotas
 • action brought before an administrative court (n.) administracinis ieškinys
 • action for annulment of an EC decision (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
 • put an end to () padaryti galą, sužlugdyti
 • interest in bringing an action (n.) ieškinio motyvas
 • come to an end (v.) būti išparduotam
Paaiškinimas anglų kalba
 • (preposition) [used instead of "a" as a determiner before a word beginning with a vowel sound; indicates a nonspecific noun reference]
 • (island) a group of islands in the Lesser Antilles just to the north of Venezuela that are administered by The Netherlands
 • (Semitic deity) the Babylonian god of the sky who was one of the supreme triad including Bel and Ea
 • (associate degree) an associate degree in nursing

AN sinonimai Associate in Nursing

an sinonimai per, 1, a

Netoliese an esantys žodžiai