when lietuviškai

when vertimas 1. adv kada; kai; 2. cj kada, kai; 3.n: the when and the where kada ir kur; the when and the how kada ir kaip

  • when the time comes (adv.) lygiai pirmą, antrą ir pan. valandą, pakankamai anksti, anksčiau ar vėliau, su laiku, lygiai pirmą/antrą ir pan. valandą

when sinonimai after, although, despite the fact that, in spite ot the fact that, meanwhile, much as, notwithstanding the fact that, whereas, while, as, if, since, while, every time, whilst

Netoliese when esantys žodžiai